NAMENINDEX

Oedipus Parenteel
Genealogie

Johann Heinrich Wagner

I Johann Heinrich Wagner is geboren in 1715 in Landau (Grünstadt). Hij is gedoopt in Landau Ev.Luth.. Johann is overleden op 25-11-1794 in Wesel Ev.L., 79 jaar oud.
Beroep:
Lutherse Bakker uit Grünstadt Inschrijving in Wesel als nieuwe burgers 15 Maart 1763, Johann Heinrich, zoon Georg Friedrich Wennemaer 14 jaar en Heinrich 1 jaar uit Grünstadt. Lutherse
Inschrijving als bakker-eigenaar 15 Maart 1763, Johann Heinrich had 15 jaar gewerkt als Bakkersknecht (Geselle) in Landau (Pfalz).
De Lutherse Evangelische Kerkboeken van Grünstadt uit die tijd liggen in het Landau Stadtarchiv. Landau, Marienring 8, Landau. tel. 6359.805.223.
De naam Weigand is daar ook bekend, Eva Christina zou de dochter van een molenaar kunnen zijn afkomstig uit Frankrijk.
Johann:
(1) trouwde met Elisabeth Westerkamp Zij is een dochter van Westerkamp.
(2) trouwde met Maria Eva (Christina) Weigandin. Maria is geboren in 1732. Maria is overleden op 30-01-1823 in Den Haag Wijk N 208, 91 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Aangifte overlijden 3 februari 1823 door Huijbert van Soeteren. 54 jaar en Pieter Mooijman, 55 jaar. Beiden wonende te Den Haag.
Maria Eva overleden 30 januari ´s-morgens om zeven uur, wonende in wijk N 308 Den Haag. in den ouderdom van 91 jaar geboren in Duitsland, weduwe van Hendrik Wagner verdere gegevens onbekend.


Kind van Johann en Elisabeth:
1 Georg Friedrich Wennemaer Wagner, geboren in 1753. Georg is overleden op 20-10-1829 in Den Haag, 76 jaar oud.
Beroep:
Eervol met pensioen Aangifte overlijden op 22 oktober 1829 door Johannes Gerhardus Zoon 61 jaar en Christiaan Frederik Kolding, 40 jaar, particulier.
Wernard Wagner overleden op 20 oktober ´s-morgens om 10 uur. in Den Haag wonende in het Lutherse Weeshuis oud 76 jaar zoon van Heinrich Wagner en Elisabeth Westerkamp.
Kinderen van Johann en Maria:
1 Heinrich Wilhelm Wagner, geboren in 11-1761 in Wesel tussen 7 en 19 November 1761 Volgt II-a.
2 Catrina Louise Wagner. Zij is gedoopt op 06-02-1763 in Wesel Ev.L., doopget. Andreas Wessels, Louisa Wessels, Catrina Bütterweis.
Notitie bij de geboorte van Catrina: (zich noemende Anna Catharina)
Catrina is overleden op 18-01-1844 in ´s-Gravenhage, 80 jaar oud.
3 Johann Heinrich Wagner, geboren in Wesel Volgt II-b.
4 Andreas Jacob Wagner Volgt II-c.
5 Louisa Catharina Wagner. Zij is gedoopt op 03-05-1767 in Wesel Ev. L..
Notitie bij de geboorte van Louisa: (zich noemende Anna Carolina)
6 Rosina Lowise Christiana Wagner Volgt II-d.
7 Maria Wilhelmina Wagner. Zij is gedoopt op 20-08-1772 in Wesel Ev.L.. Maria is overleden op 13-05-1851 in Den Haag, 78 jaar oud.
8 Christian Friedrich Wagner Volgt II-e.

II-a Heinrich Wilhelm Wagner is geboren in 11-1761 in Wesel tussen 7 en 19 November 1761, zoon van Johann Heinrich Wagner en Maria Eva (Christina) Weigandin. Hij is gedoopt in Wesel Ev.L., doopget. Louiza Wessels, J.H.Angelmans en Catrina Bütterweis. Heinrich is overleden op 20-09-1831 in Wesel, 69 jaar oud.
Beroep:
meesterbakker (Alle kinderen van Heinrich en Sybilla staan op zijn naam van zijn broer Johann Heinrich.
Hij is ook overleden met de gegevens vermeld op de geboorteakte van zijn broer.
Hieronder volgt het testament van zijn jongste zuster Maria Wilhelmina.
voor 1/4 part de nagelaten kinderen van haar vooroverleden vollen broeder
Hendrik Wagner(dit is Heinrich Wilhelm getr. met Sybilla Dickmann
met namen:
1 Christina Wagner wonende in Noord Amerika
2 Hendrik Wagner wonende in Noord Amerika (dit moet zijn Amsterdam)
3 Frederik Wagner wonende in Amsterdam (dit moet zijn Noord Amerika)
4 Christiaan Wagner wonende in Amsterdam.
voor 1/4 part de kinderen van haar vooroverleden vollen broeder Johann Wagner
(dit is Johann Heinrich getr. met Elisabeth van Zanten)
met namen:
1 Maria Wilhelmina Wagner wonende te Montfort
2 Elisabeth Wagner wonende te Montfort
3 Hendrik Wagner wonende te Utrecht.
4 Johanna Wagner wonende te Utrecht.
voor 1/4 part haar vollen broeder en ondergetekende aangever dezer
Andreas Wagner wonende te Den Haag.
Voor het laatste 1/4 part het nagelaten kind van haar vooroverleden vollen broeder Christiaan Wagner (Christian Friedrich getr. met Levina de Lange)
met namen:
1 Dina Wagner wonende te Den Haag.)
Heinrich trouwde, 37 jaar oud, op 11-11-1798 in Wesel met Anna Sybilla Dickmann. Zij is een dochter van NN Dickmann en NN. Zij is gedoopt in 1773 in Buderich. Anna is overleden op 03-12-1812 in Wesel, 39 jaar oud.

Kinderen van Heinrich en Anna:
1 Christina Wilhelmina Carolina Rosina Wagner, geboren op 01-05-1799 in Wesel. Zij is gedoopt op 07-05-1799 in Wesel Ev.L., (doopget. Christina Wagner, Christian Wagner, Friedrich Wagner. Christina is overleden in Noord Amerika.
2 Johann Heinrich Wagner, geboren op 02-03-1801 in Wesel Volgt III-a.
3 Johann Friedrich Wagner, geboren op 13-12-1803 in Wesel. Hij is gedoopt op 23-12-1803 in Wesel Ev.L., doopget. Christian Wagner, Carl Cloppenburg, Helena Meijers. Johann is overleden in Noord Amerika.
4 Johann Christian Wagner, geboren op 04-03-1807 in Wesel Volgt III-b.
5 Johann Wilhelm Wagner, geboren op 02-01-1810 in Wesel Volgt III-c.
6 Johann Wagner, geboren op 30-11-1812 in Wesel Volgt III-d.

II-b Johann Heinrich Wagner is geboren in Wesel, zoon van Johann Heinrich Wagner en Maria Eva (Christina) Weigandin. Hij is gedoopt op 22-05-1764 in Wesel Ev.L.. Johann is overleden op 10-03-1845 in Utrecht, 80 jaar oud.
Beroep:
winkelier, meesterbakker, suikerbakker
Johann trouwde op 02-05-1799 in Utrecht (Dom) met Elisabeth van Zanten, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1773 in Amsterdam, dochter van Hendrik van Zanten en Lena Brouwer. Zij is gedoopt op 27-06-1773 in Amsterdam (hervormd in de Nieuwe Kerk) doopgetuigen: Abraham Vreeswijk en Elizabeth Brouwer. Elisabeth is overleden in 1838 in Utrecht, 65 jaar oud.


Kinderen van Johann en Elisabeth:
1 Christiaan Wagener Volgt III-e.
2 Maria Wilhelmina Wagener. Zij is gedoopt op 20-06-1802 in Utrecht/Jacobikerk. Maria is overleden op 28-12-1803 in Utrecht, 1 jaar oud.
3 Maria Wilhelmina Wagener Volgt III-f.
4 Elisabeth Carolina Wagener Volgt III-g.
5 Johann Hendrik Wagener Volgt III-h.
6 Eva Christina Wagener Volgt III-i.
7 Johanna Helena Wagener, geboren in Utrecht Volgt III-j.

II-c Andreas Jacob Wagner, zoon van Johann Heinrich Wagner en Maria Eva (Christina) Weigandin. Hij is gedoopt op 17-11-1765 in Wesel Ev.L.. Andreas is overleden op 13-01-1861 in Den Haag, 95 jaar oud.
Adres:
vanaf ±1827     Wijk M 293-66, N 309-86 en W 208-52
Beroepen:
tabaksverkoper, eervol met pensioen
(Volkstelling Den Haag 1830 Vlamingstraat 208, Wijk U248-64, 64 jaar. Margaretha Küppers 74 jaar.
Johann Georg Hübner geb. Wesel 20 Oktober 1757 zoon van Jacob Hübner en
Sabina Regina Brone ?
Bij overlijden van zijn zuster Maria Wilhelmina noemt hij zich Andreas Jacob Sr
Ook bij de koopaktes van de hier navolgende huizen.
Herderinnestraat Wijk V. 421, Beestenmarkt Wijk V 320 en V 321 staat Sr.)
Andreas trouwde op 17-05-1789 in Scheveningen Ev.L. met Margaretha Küppers. Zij is een dochter van Gerhard Heinrich Küpper en Anna Maria Elisabeth Dankelmeier. Zij is gedoopt op 25-02-1752 in Wesel. Margaretha is overleden op 23-12-1846 in Den Haag, 94 jaar oud.


Kinderen van Andreas en Margaretha:
1 Eva Christina Wagner. Zij is gedoopt op 19-10-1789 in ´s-Gravenhage. Eva is overleden op 27-10-1789 in ´s-Gravenhage (Geelzucht), 8 dagen oud.
2 Johan Hendrik Wagner. Hij is gedoopt op 26-09-1790 in ´s-Gravenhage.
3 Anna Carolina Wagner Volgt III-k.

II-d Rosina Lowise Christiana Wagner, dochter van Johann Heinrich Wagner en Maria Eva (Christina) Weigandin. Zij is gedoopt op 29-07-1770 in Wesel Ev.L., doopget. Georg Christian Fridel, Andreas Wessel, Maria Rosina Elfsin, Louisa. Rosina is overleden op 08-07-1850 in Den Haag Wijk S 389, 79 jaar oud.
Adressen:
vanaf ±1830     Wijk S 389-127 Wed. Rosina Louise Frehling, Alida Maria de Heus en Dina Christina Frederika Wagner
vanaf ±1840     Spuistraat 390 Wijk S 389-133. Volkstelling 1840 Rosina Christina, 60 jaar en Dina Christina Frederika, 12 jaar., Den Haag
Beroep:
winkelierster
Rosina trouwde op 23-04-1809 in Den Haag Ev.L.(weduwnaar van Rijkje van de Hengel) met Johannes Freling, 48 jaar oud. Johannes is geboren in 1761 in Weerheim(Frankfurt). Johannes is overleden op 17-02-1830 in Den Haag, 69 jaar oud.
Beroep:
Passementwerker, winkelier

Kind van Rosina en Johannes:
1 Christina Frederika Freling. Zij is gedoopt op 19-09-1810 in ´s-Gravenhage. Christina is overleden in ´s-Gravenhage voor 1850.

II-e Christian Friedrich Wagner, zoon van Johann Heinrich Wagner en Maria Eva (Christina) Weigandin. Hij is gedoopt op 19-03-1774 in Wesel Ev.L.. Christian is overleden op 22-09-1838 in ´s-Gravenhage, Wijk S 389 Spuistraat 309, 64 jaar oud.
Adressen:
Wijk F 16 Volkstelling 1827
Wijk F 16-5 Volkstelling 1830
Beroep:
suikerbakker
Christian trouwde op 22-02-1826 in Den Haag met Maria Levina de Lange, 23 jaar oud. Maria is geboren op 18-04-1802 in Vlissingen, dochter van Gijsbertus de Lange en Dina Johanna Chivat. Maria is overleden op 30-10-1837 in ´s-Gravenhage,wijk S 389 Spuistraat 309 (overleden aan een borstkwaal)., 35 jaar oud.
Beroepen:
(naaister)

Maria: begon een relatie met Arend Heringa de Heus. Arend is geboren op 12-10-1763 in Amsterdam, zoon van Dirk Heringa de Heus en Alida Pronk. Arend is overleden op 22-05-1823 in ´s-Gravenhage (ongehuwd) Wijk K 230, 59 jaar oud.
Beroep:
geemployeerde

Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 NN de Lange, geboren op 01-02-1820 in Den Haag. NN is overleden op 05-02-1820 in Den Haag, 4 dagen oud.

Kind van Maria en Arend:
 
A. M. de Heus   J. N. Voorstad
1 Alida Maria de Heus, geboren op 05-04-1823 in ´s-Gravenhage . Alida Maria de trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 april 1850 in ´s-Gravenhage met Johannes Nicolaas Voorstad.

Kind van Christian en Maria:
1 Dina Christina Frederika Wagner, geboren op 29-01-1827 in ´s-Gravenhage Volgt III-l.

III-a Johann Heinrich Wagner is geboren op 02-03-1801 in Wesel, zoon van Heinrich Wilhelm Wagner en Anna Sybilla Dickmann. Hij is gedoopt op 06-03-1801 in Wesel Ev.L., doopget. Andreas Wagner, J.H. Wagner, Regina Wagner en Gertrud Maijer.. Johann is overleden op 18-08-1850 in Amsterdam, 49 jaar oud.
Beroep:
suikerbakker
Johann trouwde, 40 jaar oud, op 06-10-1841 in Amsterdam met Jenneken Spiegelberg, 35 jaar oud. Jenneken is geboren in 1806 in Voorst (Arnhem), dochter van Gerrit Spiegelberg en Katrina Klaassens.

Kinderen van Johann en Jenneken:
1 Christina Wagner, geboren op 30-05-1842 in Amsterdam. Christina is overleden op 13-03-1891 in Amsterdam, 48 jaar oud.
2 Johan Heinrich Wagner, geboren in 1846 in Amsterdam Volgt IV-a.

III-b Johann Christian Wagner is geboren op 04-03-1807 in Wesel, zoon van Heinrich Wilhelm Wagner en Anna Sybilla Dickmann. Hij is gedoopt op 13-03-1807 in Wesel Ev.L., doopget. Johann Christian Wagner, Johann Wagner, Anna Maria Maijers. Johann is overleden in vermoedelijk Nrd. Amerika.
Beroep:
Omstreeks 1851 exploiteerde Johann Christian een carrousel. Op tournee naar Noord Amerika spoorloos verdwenen.Ambtshalve afgevoerd, Amsterdam 16 december 1878 De kerkelijke inzegening (ev. luth.) Spellen op 14 December 1860 van het huwelijk van Johann Christian en Maria Louise moet zeer groots geweest zijn, zeer vele Duitse familieleden waren daarbij aanwezig. Ook schijnen er zilveren muntjes gestrooid te zijn (misschien een oud gebruik).Johann Christian en zijn vrouw wonen op 18 December 1837 in Utrecht Catharijnestraat 894 Wijk C, waar hun enige zoon werd geboren.Johann Christian ging op tournee naar Amerika, zijn zoon Christiaan met vrouw Betje en zijn kleindochtertje Dientje gingen mee. Zij vertrokken de tweede helft van April 1874 vanuit Rotterdam met het eerste schip van de Nederlandsche Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij - de latere Holland-Amerika Lijn. Zijn voornaamste bagage was een draaimolen. Het schip de Rotterdam 1. was een stoomschip van 1735 bruto register ton met hulpzeilvermogen. Aankomst in New York op 12 Mei 1874. Ontscheping volgde in Castle Garden, dat op het zuidpunt van Manhattan ligt. Het bekende Ellis Island kwam pas in 1892 in gebruik. Voor zijn vertrek had Johann Christian zijn vrouw opdracht gegeven onroerend goed aan te kopen en dat leidde tot de aankoop van het door hen bewoonde huis in de Westerstraat. Op de passagierslijsten voor emigranten naar Noord-Amerika (bewerkt door de Amerikaanse hoogleraar R.O. Swieringa) staat Johann vermeld in gezelschap van zijn zoon C.Wagner (Christiaan) en echtgenote Betje (Maria Elisabeth Hubertina Xhaflaire) met hun jongste dochtertje Dientje (Maria Catriena Hubertina) als derde klas passagiers. De leeftijden van de andere familieleden kloppen op de lijst, maar Johann heeft dan kennelijk een verjongingskuur ondergaan en is nu maar 59 jaren oud, terwijl hij in werkelijkheid 67 was. In een jong land moet je jezelf aanpassen dacht hij waarschijnlijk. Tijdens de tournee ging zijn zoon Christiaan eerder terug met vrouw en dochtertje naar Nederland en liet zijn vader in Amerika achter. De reden Christiaan eerder van tournee terug kwam was, dat Maria Catharina Bovy de moeder van Hubertina, stervende was. Zij overleed op 25 September 1874 - na zes weken ziek te zijn geweest -, in Amsterdam op de Prinsengracht 534 Kanton 2 Buurt C.C.Johann Christian zou een boot later nemen, maar is nooit thuisgekomen. Voor zijn vertrek had Johann Christian zijn vrouw opdracht gegeven onroerend goed aan te kopen en dat leidde tot de aankoop van het door hen bewoonde huis in de Westerstraat. Omdat Johann Christian niet uit Amerika terugkeerde, verzocht Maria Louise op 8 Maart 1876 aan ´den Edelachtbare Heer Rechter van het Vierde Kanton Arrondissement Amsterdam om haar echtgenoot in rechte te doen vertegenwoordigen, met het oog op de afdoening van een gewonnen procedure" en schreef verder "dat haar echtgenoot geruimen tijd geleden met een draaimolen naar Noord-Amerika is vertrokken, zich aanvankelijk te New York heeft opgehouden, doch daar het haar onbekend is, waar hij zich thans bevindt".Nog steeds is de verdwijning van Johann Christian een raadsel. Er doen verhalen de ronde dat hij op weg naar huis op de boot vermoord is. Er schijnt een proces geweest te zijn (i.v.m. diefstal) waarin twee personen veroordeeld zijn. Het is ook mogelijk dat er op de schuit (een boot voor opslag goederen ingebroken is.De schuit lag vermoedelijk aan de Marnixkade te Amsterdam. Ook heeft Johann Christian heeft tijdelijk in een circus gewerkt als dompteur en is daarmee gestopt nadat hij door een leeuw (voor 29 November 1852) was aangevallen.Na afloop van een vergadering ging hij nog even naar zijn beesten kijken.De leeuw herkende hem niet daar hij zijn zondagse pak aanhad en anders rook en beet hem een vingerkootje af. Het signalement Johann Christian, volgens een te Utrecht op 29 November 1852 uitgereikt in het Frans gesteld paspoort luidt: Haren blond / wenkbrauwen blond / baard blond / ogen blauw / neus normaal / lengte vermoedelijk 1.75 mtr/ Bijzondere kentekenen: mist het bovenste kootje van zijn rechter wijsvinger. Na het overlijden van zijn vrouw Maria Louise in 1886 werd over het aan Johann Christian toekomende deel van de nalatenschap een bewindvoerder benoemd. Als toeziend voogd over het erfdeel van haar kleinkinderen, waakte de heer Johannes Haullaux, carrouselhouder zonder vaste woonplaats. Volgens een verhaal in de familie, is de draaimolen in een museum in Amerika terecht gekomen.
Johann trouwde, 53 jaar oud, op 14-12-1860 in Spellen Ev. L. met Maria Louise Flegelskamp. Zij is een dochter van Joannes? Wilhelm Flegelskamp en Agnes Esser. Zij is gedoopt op 09-04-1811 in Kaiserswerth R.K.. Maria is overleden op 11-03-1886 in Amsterdam, 74 jaar oud.

Kind van Johann en Maria:
1 Christiaan Wagner, geboren op 18-12-1837 in Utrecht Volgt IV-b.

III-c Johann Wilhelm Wagner is geboren op 02-01-1810 in Wesel, zoon van Heinrich Wilhelm Wagner en Anna Sybilla Dickmann. Hij is gedoopt op 12-01-1810 in Wesel Ev.L., doopget. Friedrich von Steinforth, Christian Frölich, Helena Landgraf. Johann trouwde, 25 jaar oud, op 22-10-1835 in Wesel met Agnes Weckner, 22 jaar oud. Agnes is geboren op 05-08-1813 in Wesel, dochter van Louis Weckner en Elisabeth Hompers. Zij is gedoopt in Wesel R.K..

III-d Johann Wagner is geboren op 30-11-1812 in Wesel, zoon van Heinrich Wilhelm Wagner en Anna Sybilla Dickmann. Hij is gedoopt op 04-12-1812 in Wesel Ev.L.. Johann is overleden op 28-10-1879 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Beroep:
barbier, heelmeester.
Johann:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 17-06-1846 in Amsterdam met Lamberta Blijleven, 28 jaar oud. Lamberta is geboren op 23-05-1818 in Kamerik in de Houtdijken(Utr), dochter van Willem Blijleven en Annaatje Huswout. Zij is gedoopt in Geref.. Lamberta is overleden op 26-11-1878 in Amsterdam, 60 jaar oud.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 31-07-1879 in Watergraafsmeer met Margaretha Smit, 64 jaar oud. Margaretha is geboren in 1815 in Amsterdam, dochter van NN Smit.

III-e Christiaan Wagener, zoon van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth van Zanten. Hij is gedoopt op 19-10-1800 in Utrecht/Janskerk. Christiaan is overleden op 15-08-1849 in Den Haag, 48 jaar oud.
Beroep:
Predikant van de Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Tull in het Waal
Christiaan trouwde op 27-10-1824 in Utrecht met Maria Susanna Freling, 23 jaar oud. Maria is geboren op 07-03-1801 in ´s-Gravenhage, dochter van Johannes Freling en Rijkje van de Hengel. Maria is overleden op 30-04-1881 in Amsterdam, 80 jaar oud.
                   

Kinderen van Christiaan en Maria:
1 Johannes Hendrik Christiaan Wagener, geboren op 29-03-1826 in Tull in het Waal Volgt IV-c.
2 Elisabeth Wagener, geboren op 06-10-1827 in Tull in het Waal Volgt IV-d.
3 Maria Elisabeth Wagener, geboren op 09-05-1829 in Tull in het Waal.
4 Christiaan Hendrik Johannes Wagener, geboren op 18-11-1831 in Tull in het Waal Volgt IV-e.
5 Regina Christina Louise Wagener, geboren op 04-07-1834 in Tull in het Waal.
6 Johanna Helena Wagener, geboren op 09-05-1836 in Tull in het Waal Volgt IV-f.
7 Marinus Susander Wagener, geboren op 23-07-1838 in Tull in het Waal Volgt IV-g.
8 Carel Alexander Wagener, geboren op 21-03-1840 in Tull in het Waal Volgt IV-h.

III-f Maria Wilhelmina Wagener, dochter van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth van Zanten. Zij is gedoopt op 30-12-1804 in Utrecht/Jacobikerk. Maria trouwde met Mathijs van der Pol. Hij is een zoon van Roelof van der Pol en Cornelia de Wissel.

III-g Elisabeth Carolina Wagener, dochter van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth van Zanten. Zij is gedoopt op 13-03-1808 in Utrecht. Elisabeth trouwde op 30-03-1842 in Utrecht met Jan van Ingen. Jan is geboren in Utrecht, zoon van Jan van Ingen en Jannigje van Os. Hij is gedoopt op 26-04-1807.
Beroep:
apotheker

Kind van Elisabeth en Jan:
1 Jannigje Elizabeth van Ingen, geboren in 1843 in Utrecht Volgt IV-i.

III-h Johann Hendrik Wagener, zoon van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth van Zanten. Hij is gedoopt op 01-06-1810 in Utrecht/Janskerk.
Beroep:
1e klerk Secretarie van het munt college
Johann trouwde op 23-10-1833 in Utrecht met Alida Botzen, 23 jaar oud. Alida is geboren in 1810, dochter van Bernardus Botzen en Anna Lucretia Schuurman. Alida is overleden op 14-12-1887 in Utrecht, 77 jaar oud.

Kinderen van Johann en Alida:
1 Bernardus Johannes Wagener, geboren op 23-08-1834 in Utrecht.
Beroep:
officier van gezondheid bij het Oost Indische leger
2 Anna Elisabeth Wagener, geboren in 09-1836 in Utrecht. Anna is overleden op 16-11-1836 in Utrecht, 2 maanden oud.
3 Johann Hendrik Wagener, geboren op 02-09-1837 in Utrecht.
4 Johann Hendrik Wagener, geboren op 04-02-1840 in Utrecht Volgt IV-j.
5 Anna Elisabeth Wagener, geboren op 13-02-1842 in Utrecht Volgt IV-k.
6 Anna Lucretia Wagener, geboren op 15-02-1842 in Utrecht. Anna is overleden op 02-01-1880 in Utrecht, 37 jaar oud.
7 Alida Hendrika Wagener Wagener, geboren in 1847 in Utrecht. Alida is overleden op 17-05-1913 in Utrecht ongehuwd, 66 jaar oud.

III-i Eva Christina Wagener, dochter van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth van Zanten. Zij is gedoopt op 05-01-1813 in Utrecht.
Beroep:
muziekmeester. weduwnaar van Johanna Helena Wagener
Eva trouwde op 11-08-1858 in Utrecht met Jan Voogt, 45 jaar oud. Jan is geboren in 1813 in Hoorn, zoon van Hendrik Voogt Margaretha Lammers.
Beroep:
muziekmeester.

III-j Johanna Helena Wagener is geboren in Utrecht, dochter van Johann Heinrich Wagner en Elisabeth van Zanten. Zij is gedoopt op 28-03-1816 in Utrecht. Johanna is overleden in voor 1858. Johanna trouwde op 08-11-1843 in Utrecht met Jan Voogt, 30 jaar oud. Jan is geboren in 1813 in Hoorn, zoon van Hendrik Voogt Margaretha Lammers.
Beroep:
muziekmeester.

Kind van Johanna en Jan:
1 Johan Hendrik Voogt, geboren in 1845 in Montfoort Volgt IV-l.

III-k Anna Carolina Wagner, dochter van Andreas Jacob Wagner en Margaretha Küppers. Zij is gedoopt op 19-06-1794 in ´s-Gravenhage, doopget. Anna Carolina Wagner is Louise Catharina Wagner. Anna is overleden op 14-03-1876 in ´s-Gravenhage, 81 jaar oud. Anna trouwde op 03-06-1835 in Den Haag met Johann Michel Pfeiffer, 38 jaar oud. Johann is geboren op 09-05-1797 in Wesel. Johann is overleden op 20-08-1875 in ´s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Beroep:
slijter
   
Jean Elie Jac. Eybergen     Dina Chr. Fred. Wagner

III-l Dina Christina Frederika Wagner is geboren op 29-01-1827 in ´s-Gravenhage, dochter van Christian Friedrich Wagner en Maria Levina de Lange. Dina is overleden op 20-04-1893 in ´s-Gravenhage, 66 jaar oud.
Beroep: Oproep! Ik ben helaas het e-mailadres kwijt.
Na het overlijden van haar moeder is Andreas Jacob aangesteld als voogd samen met Isaro Carel de Jager.
Dina trouwde, 21 jaar oud, op 03-01-1849 in Den Haag met Jean Elie Jacques Eijbergen, 28 jaar oud. Jean is geboren op 29-03-1820 in Amsterdam, zoon van Abraham Eybergen en Julie Louise Jacqueline Lonbar. Jean is overleden op 22-09-1901 in Rijswijk, 81 jaar oud.
Beroep:
commies bij het Pensioenfonds voor Burgelijke Ambtenaren

Kinderen van Dina en Jean:

1 Frederika Maria Levina Eijbergen, geboren in 1850 in ´s-Gravenhage. Frederika is overleden op 10-06-1934 in Apeldoorn, 84 jaar oud.
2 Jeanne Elise Jacqueline Eijbergen, geboren op 11-07-1853 in ´s-Gravenhage Volgt IV-m.

3 Dina Christina Frederica Eijbergen, geboren op 20-09-1855 in ´s-Gravenhage.

4 Julia Johanna Pauline Eijbergen, geboren op 21-01-1858 in ´s-Gravenhage.
5 Jean Elie Jacques Eijbergen, geboren op 27-10-1859 in ´s-Gravenhage Volgt IV-n.
6 Marinus Levinus Eijbergen, geboren op 23-06-1862 in ´s-Gravenhage Volgt IV-o.
7 Charles Henri Theophile Johannes Eijbergen, geboren op 09-08-1870 in ´s-Gravenhage Volgt IV-p.

IV-a Johan Heinrich Wagner is geboren in 1846 in Amsterdam, zoon van Johann Heinrich Wagner en Jenneken Spiegelberg. Johan is overleden op 18-04-1905 in Nijmegen, 59 jaar oud.
Beroep:
gasfitter
Johan trouwde, 20 jaar oud, in 05-1866 in Amsterdam met Elisabeth Alida Ebing, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1843 in Amsterdam, dochter van Evert Ebing en Elisabeth Trippelaar. Elisabeth is overleden op 16-11-1899 in Nijmegen, 56 jaar oud.

Kinderen van Johan en Elisabeth:
1 Johanna Elisabeth Wagner Volgt V-a.
2 Magteld Everdina Wagner, geboren op 21-05-1871 in Amsterdam Volgt V-b.
3 Johann Heinrich Wagner, geboren op 25-04-1873 in Amsterdam Volgt V-c.
4 Wilhelm Wagner, geboren in 1879 in Amsterdam. Wilhelm is overleden op 22-02-1901 in Nijmegen, 22 jaar oud.
5 Jansje Wagner, geboren in 1881 in Amsterdam. Jansje is overleden op 15-04-1904 in Nijmegen, 23 jaar oud.
6 Everardus Arnoldus Wagner, geboren in 1884 in Amsterdam. Everardus is overleden op 06-04-1909 in Nijmegen, 25 jaar oud.
7 Jan Wagner, geboren op 01-11-1886 in Amsterdam Volgt V-d.

IV-b Christiaan Wagner is geboren op 18-12-1837 in Utrecht, zoon van Johann Christian Wagner en Maria Louise Flegelskamp. Hij is gedoopt op 07-01-1838 in Utrecht, ged. door Ds. Domela Nieuwenhuijs. Christiaan is overleden op 09-02-1903 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Onbekend:
Hij trouwde (2) op woensdag 22 februari 1882 in Amsterdam met Margaretha Schraa, weduwe van Roelof Vach, geboren op dinsdag 30 maart 1841 in Amsterdam. Margaretha is overleden in Amsterdam na 1910.
.
Christiaan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 01-10-1863 in Amsterdam met Maria Elisabeth Hubertina Xhaflaire, 24 jaar oud. Maria is geboren op 07-11-1838 in Roermond R.K., dochter van Nicolaas Joseph Xhaflaire en Maria Catharina Bovy. Maria is overleden op 06-10-1877 in Amsterdam, overleden na een bloeding bij het krijgen van een miskraam., 38 jaar oud. (2) trouwde, 44 jaar oud, op 22-02-1882 in Amsterdam met Margaretha Schraa, 40 jaar oud. Margaretha is geboren op 30-03-1841 in Amsterdam, dochter van Derk Schraa en Grietje Haarmans. Margaretha is overleden in Amsterdam na 1910.
Beroep:
Opname bejaardentehuis "Sint Jacob", Plantage Middenweg, Amsterdam 27 Maart 1910

Kinderen van Christiaan en Maria:
1 Maria Catharina Wagner, geboren op 08-10-1865 in Amersfoort Volgt V-e.
2 Johann Christiaan Wagner, geboren op 23-04-1867 in Amsterdam Volgt V-f.
3 Hubertus Laurens Wagner, geboren op 23-09-1869 in Amsterdam, geboren in de Kermiswagen aan de Botermarkt (stille zijde) ,tegenwoordig het Rembrandsplein. Hubertus is overleden op 07-11-1869 in Weesp, 1 maand oud.
4 Maria Catriena Hubertina Wagner, geboren op 24-01-1871 in Amsterdam Volgt V-g.

 
J.H.C. Wagener   Anne Wilford
IV-c Johannes Hendrik Christiaan Wagener is geboren op 29-03-1826 in Tull in het Waal, zoon van Christiaan Wagener en Maria Susanna Freling.
Beroep:
1855 hulpredikant te Brussel. Predikant der Hervormde Gemeente te Maria-Hoorbeke (Blg) Predikant der Hervormde Gemeente te Antwerpen, Simonsstraat 12 (Blg) Vice-president van de protestantse synode te Belgie. Thesaurier van het synodaal comite.
Johannes trouwde, 34 jaar oud, op 26-07-1860 in Tamise met Ann Wilford, 30 jaar oud. Ann is geboren op 23-03-1830 in Rotterdam, dochter van William James Wilford en Jane Ward.

Kind van Johannes en Ann:
1 Eugénie Lauff Wagener Volgt V-h.

IV-d Elisabeth Wagener is geboren op 06-10-1827 in Tull in het Waal, dochter van Christiaan Wagener en Maria Susanna Freling. Elisabeth is overleden op 17-11-1885 in Amsterdam, 58 jaar oud. Elisabeth trouwde met Johannes Marinus Freling. Johannes is geboren op 10-06-1824 in Hellevoetsluis, zoon van Nelia Freling. Johannes is overleden op 28-11-1854 in ´s-Gravenhage, 30 jaar oud.
Beroep:
boekbinder

Kinderen van Elisabeth en Johannes:
1 Johannes Marinus Freling, geboren op 13-06-1846.
2 Hendrik Georg Freling, geboren op 10-12-1852.
3 Pieternelle Freling, geboren op 26-06-1854.

IV-e Christiaan Hendrik Johannes Wagener is geboren op 18-11-1831 in Tull in het Waal, zoon van Christiaan Wagener en Maria Susanna Freling. Christiaan is overleden op 12-01-1890 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Beroep:
banketbakker
Christiaan trouwde, 34 jaar oud, op 01-05-1866 in Amsterdam met Catharina Maria Beukers, 20 jaar oud. Catharina is geboren op 01-01-1846 in Amsterdam, dochter van NN Beukers en Catharina Spijker.

Kinderen van Christiaan en Catharina:
1 Christiaan Wagener, geboren op 26-03-1867 in Amsterdam. Christiaan is overleden op 09-04-1945 in Amsterdam, 78 jaar oud.
2 Catharina Wagener, geboren op 23-03-1868 in Amsterdam Volgt V-i.
3 Carel Alexander Wagener, geboren op 08-04-1870 in Amsterdam.
4 Christiaan Alexander Wagener, geboren op 07-01-1872 in Amsterdam.
5 Johannes Leendert Wagener, geboren op 03-02-1873 in Amsterdam Volgt V-j.

IV-f Johanna Helena Wagener is geboren op 09-05-1836 in Tull in het Waal, dochter van Christiaan Wagener en Maria Susanna Freling. Johanna:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 01-11-1866 in Amsterdam met Anthonius Hendricus Wilhelmus Langeveld, 23 jaar oud. Anthonius is geboren op 03-04-1843 in Amsterdam, zoon van Johannes Hendrik Langeveld en Anna Magdalena Bruys. Anthonius is overleden op 26-06-1872 in Amsterdam, 29 jaar oud.
Beroep:
fabrikant

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 11-01-1877 in Amsterdam, gescheiden van Flaminia Maria Jacoba Agretti met Johannes Gerrit Haije, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Gerrit Haije is gescheiden van Flaminia Maria Jacoba Agretti
Johannes is geboren op 28-05-1834 in Amsterdam, zoon van Jan Christiaan Haije en Geertruida Adriana Ling.
Beroep:
koopman

IV-g Marinus Susander Wagener is geboren op 23-07-1838 in Tull in het Waal, zoon van Christiaan Wagener en Maria Susanna Freling. Marinus is overleden op 31-12-1914 in Amsterdam, 76 jaar oud. Marinus trouwde, 30 jaar oud, op 13-11-1868 in Amsterdam met Maria Elisabeth de Jong, 33 jaar oud. Maria is geboren in 1835 in Amsterdam, dochter van Pieter de Jong en Dirkje Plompe. Maria is overleden op 23-06-1907 in Baarn, 72 jaar oud.

Kinderen van Marinus en Maria:
1 Christiaan P. Wagener, geboren op 29-08-1872 in Amsterdam. Christiaan is overleden op 08-06-1950 in Amsterdam, 77 jaar oud.
2 Marinus Susander Wagener, geboren op 24-07-1878 in Arnhem Volgt V-k.
3 Johan Marinus Wagener, geboren op 30-10-1889 in Kralingen Volgt V-l.

IV-h Carel Alexander Wagener is geboren op 21-03-1840 in Tull in het Waal, zoon van Christiaan Wagener en Maria Susanna Freling. Carel is overleden op 08-03-1925 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Beroep:
Komende uit Utrecht vestigt hij zich in Amsterdam op 24 Mei 1864 op het Weesperplein 644. In Januari 1877 verhuisd hij naar de Westerstraat 67. In April verhuisd hij naar de Brouwersgracht 19 (deel 50-254).
Carel trouwde, 36 jaar oud, op 01-02-1877 in Amsterdam met Anna Holtgreve, 26 jaar oud. Anna is geboren op 10-04-1850 in Auburn Nrd. Amerika, dochter van Johannes Hendrik Holtgreve en Anna Magdelin Cruijs.

IV-i Jannigje Elizabeth van Ingen is geboren in 1843 in Utrecht, dochter van Jan van Ingen en Elisabeth Carolina Wagener. Jannigje is overleden op 23-01-1929 in Utrecht, 86 jaar oud. Jannigje begon een relatie met Nicolaas Martinus Caro. Nicolaas is geboren in 1839 in Utrecht, zoon van Willem Caro en Anna Maria Frederika Stramrood.

IV-j Johann Hendrik Wagener is geboren op 04-02-1840 in Utrecht, zoon van Johann Hendrik Wagener en Alida Botzen.
Beroep:
luitenant kolonel der artillerie van het Oost Indische Leger en directeur van , Spaarnbank te Batavia/Jakarta (Indonesië)
Johann trouwde met Johanna Anna Christina Blotkamp. Johanna is geboren op 24-11-1836, dochter van H. Blotkamp en A.B. van Ruyen. Johanna is overleden op 10-01-1918 in Den Haag, 81 jaar oud.

Kinderen van Johann en Johanna:
1 Ada Henrietta Jacoba Wagener, geboren op 30-05-1869 in Ngawi (Indonesie) Volgt V-m.
2 Dr. Henri Johan Wagener, geboren op 07-03-1871 in Soerabaija Volgt V-n.
3 Johann Hendrik Wagener, geboren in 1873 in Ambarawa (Oost Indië) Volgt V-o.
4 Mr. Gerard Jan Hendrik Wagener, geboren op 28-03-1875 in Salatiga Volgt V-p.
5 Ir. Jan Hendrik Diederik Wagener, geboren in 06-1877 in Ambawara Volgt V-q.

IV-k Anna Elisabeth Wagener is geboren op 13-02-1842 in Utrecht, dochter van Johann Hendrik Wagener en Alida Botzen. Anna is overleden in Amsterdam. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 28-07-1864 in Utrecht met Gerrit Bos, 25 jaar oud. Gerrit is geboren in 1839 in Amsterdam, zoon van Gerrit Bos en Johanna Jacoba van der Lingen.

IV-l Johan Hendrik Voogt is geboren in 1845 in Montfoort, zoon van Jan Voogt en Johanna Helena Wagener. Johan trouwde, 42 jaar oud, op 07-09-1887 in Utrecht met Cornelia van der Linden, 3754 jaar oud. Cornelia is geboren in 1867 VC in Utrecht, dochter van Gerrit van der Linden en Gerarda Clasina Klijnhorst.

Kind van Johan en Cornelia:
1 Wilhelmina Johanna Gerarda Voogt, geboren op 06-06-1886 in Utrecht, erkent bij het huwelijk Volgt V-r.

IV-m Jeanne Elise Jacqueline Eijbergen is geboren op 11-07-1853 in ´s-Gravenhage, dochter van Jean Elie Jacques Eijbergen en Dina Christina Frederika Wagner. Jeanne is overleden op 15-03-1907 in ´s-Gravenhage, 53 jaar oud.
Beroep:
inspecteur van het loodswezen
Jeanne trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1878 in ´s-Gravenhage met Willem Adriaan Palm, 24 jaar oud. Willem is geboren in 1854 in Goes, zoon van Aart Lodewijk Palm en Johanna Maria Pilaar.
Beroep:
zeeofficier

Kinderen van Jeanne en Willem:

1 Jeanne Palm, geboren op 25-08-1879 in ´s-Gravenhage. 2 Willem Adriaan Palm, geboren op 07-03-1887 in ´s-Gravenhage.

IV-n Jean Elie Jacques Eijbergen is geboren op 27-10-1859 in ´s-Gravenhage, zoon van Jean Elie Jacques Eijbergen en Dina Christina Frederika Wagner.
Beroep:
luitenant ter Zee 2e klasse. inspecteurloodswezen
Jean trouwde, 25 jaar oud, op 12-08-1885 in ´s-Gravenhage met Cornelia Judith Blankenstein, 21 jaar oud. Cornelia is geboren in 1864 in Hellevoetsluis, dochter van Carel Frederik Blankenstein en Judith Groesbeek.

Kind van Jean en Cornelia:
1 Carolina Frederika Eijbergen, geboren in Helder Volgt V-s.

IV-o Marinus Levinus Eijbergen is geboren op 23-06-1862 in ´s-Gravenhage, zoon van Jean Elie Jacques Eijbergen en Dina Christina Frederika Wagner.
Beroep:
hoofdcommies op het departement van Financiën, later pluimveehouder
Marinus trouwde, 46 jaar oud, op 23-04-1909 in ´s-Gravenhage met Gerarda Huberta van Lingen. Gerarda is geboren in Laren (Gld), dochter van Jannes van Lingen en Wilhelmina van Dura.

Kind van Marinus en Gerarda:
1 Harriët Freezer Eijbergen, geboren op 06-11-1911 in ´s-Gravenhage Volgt V-t.

IV-p Charles Henri Theophile Johannes Eijbergen is geboren op 09-08-1870 in ´s-Gravenhage, zoon van Jean Elie Jacques Eijbergen en Dina Christina Frederika Wagner. Charles is overleden op 13-03-1950 in Apeldoorn 79 jaar, 79 jaar oud. Charles:
(1) trouwde met Catharina Clara Antoinetta van Merkestijn.
(2) trouwde met Jaqueline Johanna van Teeckelenburgh.

V-a Johanna Elisabeth Wagner, dochter van Johan Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing. Johanna is overleden op 25-02-1939 in Zeist. Johanna trouwde met Gerrit Jan Smit. Gerrit is overleden vóór 1939.

V-b Magteld Everdina Wagner is geboren op 21-05-1871 in Amsterdam, dochter van Johan Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing. Magteld trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1899 in Nijmegen met Gerrit Jacobus van Gils, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 05-04-1874 in Nijmegen, zoon van Karel Willem van Gils en Cateau Maters.
Beroep:
letterzetter

Kinderen van Magteld en Gerrit:
1 Karel Willem van Gils, geboren op 13-03-1900 in Nijmegen. Karel is overleden op 14-07-1900 in Nijmegen, 4 maanden oud.
2 Elisabeth Alida van Gils, geboren op 29-04-1901 in Hatert.

V-c Johann Heinrich Wagner is geboren op 25-04-1873 in Amsterdam, zoon van Johan Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing. Johann is overleden op 24-10-1944 in Nijmegen, 71 jaar oud.
Beroep:
gasfitter
Johann trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1897 in Nijmegen met Hermina Elizabeth Onstein, 24 jaar oud. Hermina is geboren op 31-08-1872 in Doesburg, dochter van Hendrik Willem Onstein en Cornelia Johanna Wilhelmina Snijders.
Beroep:
naaister

V-d Jan Wagner is geboren op 01-11-1886 in Amsterdam, zoon van Johan Heinrich Wagner en Elisabeth Alida Ebing. Jan is overleden op 08-09-1910 in Nijmegen, 23 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende
Jan trouwde, 19 jaar oud, op 01-02-1906 in Nijmegen met Adriana Teunissen, 19 jaar oud. Adriana is geboren op 15-01-1887 in Wageningen, dochter van NN en Adriana Teunissen.

Kinderen van Jan en Adriana:
1 Gustaaf Wilhelm Wagner, geboren in Nijmegen. Gustaaf is overleden op 29-04-1908 in Nijmegen.
2 Adriana Theodora Wagner, geboren in Nijmegen, tweeling met Gustaaf. Adriana is overleden op 09-01-1910 in Nijmegen.
3 Gustaaf Johan Wagner, geboren in Nijmegen, tweeling met Adriana. Gustaaf is overleden op 30-01-1910 in Nijmegen.

V-e Maria Catharina Wagner is geboren op 08-10-1865 in Amersfoort, dochter van Christiaan Wagner en Maria Elisabeth Hubertina Xhaflaire. Maria is overleden in Amsterdam. Maria trouwde in Amsterdam met NN van Galen.
       
    Christiaan     Petronella
    Wagner     Bierman
V-f Johann Christiaan Wagner is geboren op 23-04-1867 in Amsterdam, zoon van Christiaan Wagner en Maria Elisabeth Hubertina Xhaflaire. Johann is overleden op 27-06-1939 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
eigenaar glazenwassersbedrijf
Johann:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1893 in Amsterdam met Anthonia Theodora de Grefte, 31 jaar oud. Anthonia is geboren op 31-01-1862 in Amsterdam, dochter van Anthonius de Grefte en Margaretha Bernardina Peelen. Anthonia is overleden op 20-06-1901 in Amsterdam, 39 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 27-11-1902 in Velsen met Petronella Bierman, 24 jaar oud. Petronella is geboren op 30-10-1878 in Schoten, dochter van Bancras Petrus Bierman en Alida Raaphorst.

Kinderen van Johann en Anthonia:
1 Christiaan Anton (Chris) Wagner Volgt VI-a.
2 Cornelia Anthonia Josephine (Cor) Wagner, geboren op 19-07-1894 in Amsterdam. Cornelia is overleden op 09-10-1987 in Amsterdam, 93 jaar oud.
3 Elisabeth Maria Margaretha (Bep) Wagner, geboren op 04-11-1895 in Amsterdam Volgt VI-h.
Kinderen van Johann en Petronella:
1 Petronella Wagner, geboren in Amsterdam Volgt VI-b.
2 Huberdina Maria Catharina (Dina) Wagner Volgt VI-c.
3 Johanna Elisabeth Wagner, geboren in Amsterdam Volgt VI-d.
4 Johannes Marinus Bancras (Jan) Wagner Volgt VI-e.
5 Marinus Christiaan (Rinus) Wagner Volgt VI-f.
6 Alida Petronella (Alie) Wagner Volgt VI-g.
7 Maria Alida Wagner, geboren op 05-03-1905 in Amsterdam. Maria is overleden op 17-01-1906 in Amsterdam, 10 maanden oud.
8 Bancras Petrus Marinus Wagner, geboren op 18-10-1906 in Amsterdam. Bancras is overleden op 09-02-1907 in Amsterdam, 3 maanden oud.
9 Bancras Petrus Marinus (Bank) Wagner, geboren op 08-09-1911 in Amsterdam.
10 Margaretha Maria (Greet) Wagner, geboren op 08-11-1919 in Amsterdam Volgt VI-i.

V-g Maria Catriena Hubertina Wagner is geboren op 24-01-1871 in Amsterdam, dochter van Christiaan Wagner en Maria Elisabeth Hubertina Xhaflaire. Maria is overleden op 09-09-1938 in Amsterdam, gebroken heup, longontsteking, 67 jaar oud. Zij is begraven te Amsterdam (Barbara Kerkhof).
Beroep:
(Rond 15 April 1874 met haar Opa, Johann Christian Wagner, haar ouders, Christiaan met vrouw Betje Xhaflaire op tournee naar Amerika gegaan. Aankomst in New York op 12 Mei 1874.Haar Opa exploiteerde een carrousel. Tijdens de tournee ging zijn zoon Christiaan eerder terug met vrouw en dochtertje naar Nederland en liet zijn vader in Amerika achter. De reden dat Christiaan eerder van tournee terug kwam was, dat Maria Catharina Bovy de moeder van Hubertina (Betje) Xhaflaire stervende was.Johann Christian bleek later spoorloos te zijn verdwenen. Dientje had voor haar 6e verjaardag een paardje gekregen. Haar leven veranderde totaal bij het overlijden van haar moeder.Zij kwam na het overlijden van haar moeder 6 oktober 1877 als 6 jarig meisje in het weeshuis terecht.Christiaan kon niet voor zijn jonge kinderen zorgen en zijn moeder Maria Louise Flegelskamp was al bejaard. Daarom werd Maria Catriena Hubertina (Dientje) opgenomen in het Gesticht "de Voorzienigheid", Elandsstraat 34-36 in december 1877 t/m februari 1889 (gestichtenboek 11, pag. 91). Haar broer Johann Christiaan ging naar het Gesticht "St. Aloysius" in de Elandsstraat 177. Op 17 jarige leeftijd is hij daar samen met een 18-jarig vriendje weggelopen. Haar oudste zuster Maria Catharina (Marietje), is opgenomen in een Gesticht op de Herengracht, liep ook hieruit weg en mocht toen bij haar grootmoeder Maria Louise wonen.)
Maria trouwde, 35 jaar oud, op 07-11-1906 in Amsterdam met Jan Dietz, 46 jaar oud. Jan is geboren op 12-04-1860 in Gorinchem R.K., zoon van Leendert Dietz en Catharina Donkers. Jan is overleden in 1944 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Beroep:
winkelier, schoenmaker

Kinderen van Maria en Jan:
1 Margaretha Elisabeth Maria Dietz, geboren op 19-10-1907 in Amsterdam Volgt VI-j.
2 Maria Catriena Helena Dietz, geboren op 04-06-1910 in Amsterdam Volgt VI-k.
3 Leonardus Johannes Marinus Dietz, geboren op 20-12-1911 in Amsterdam. Leonardus is overleden op 03-01-1924 in Amsterdam, blindedarmontsteking, 12 jaar oud.
4 Elisabeth Hubertina Petronella Dietz, geboren op 29-01-1914 in Amsterdam Volgt VI-l.
5 Johan Christiaan Simon Dietz, geboren op 08-02-1915 in Amsterdam Volgt VI-m.
6 Catharina Dietz, geboren op 09-05-1916 in Amsterdam Volgt VI-n.

V-h Eugénie Lauff Wagener, dochter van Johannes Hendrik Christiaan Wagener en Ann Wilford. Eugénie trouwde met Jacob Pijl.

1. William James Henry, geboren 5 november 1885, gehuwd in 1914 met Jacoba Hoek, geboren in 1888.
   1. Dine, geboren in 1914, trouwt in 1936 Jozef Bouwens
            Kinderen:
            1 Marrien, geboren in 1938
            2. Marrien, geboren in 1940
   2. Jenny
   3. Annie
2. John Henry Christian met gehuwd Beatrice Puicher
3. Alice
4. Annie gehuwd met Eugène Demorsier
5. Nellie gehuwd met Gert Blauwbeen

V-i Catharina Wagener is geboren op 23-03-1868 in Amsterdam, dochter van Christiaan Hendrik Johannes Wagener en Catharina Maria Beukers. Catharina is overleden op 29-01-1948 in Amsterdam, 79 jaar oud. Catharina trouwde, 29 jaar oud, op 21-10-1897 in Amsterdam met Johan Traanberg.

V-j Johannes Leendert Wagener is geboren op 03-02-1873 in Amsterdam, zoon van Christiaan Hendrik Johannes Wagener en Catharina Maria Beukers. Johannes is overleden op 14-07-1934 in Hillegersberg, 61 jaar oud. Johannes trouwde met Willemina Koen. Willemina is geboren op 17-10-1873 in Rhenen. Willemina is overleden op 30-05-1955 in Hilligersberg, 81 jaar oud.
Beroep:
verloskundige

Kinderen van Johannes en Willemina:
1 Johanna Helena Willemina Wagener, geboren op 06-04-1899 in Rotterdam Volgt VI-o.
2 Willem Adriaan Wagener, geboren op 14-10-1901 in Rotterdam Volgt VI-p.
3 Hendrik Adriaan Johan Wagener, geboren in 1903 in Rotterdam Volgt VI-q.
4 Maria Catharina Wagener, geboren op 28-04-1907 in Rotterdam Volgt VI-r.

V-k Marinus Susander Wagener is geboren op 24-07-1878 in Arnhem, zoon van Marinus Susander Wagener en Maria Elisabeth de Jong. Marinus is overleden op 24-07-1954 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
ambtenaar P.T.T.
Marinus trouwde met NN.

V-l Johan Marinus Wagener is geboren op 30-10-1889 in Kralingen, zoon van Marinus Susander Wagener en Maria Elisabeth de Jong. Johan is overleden op 10-12-1974 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Johan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-07-1913 in Amsterdam met Jacoba Schier, 26 jaar oud. Jacoba is geboren op 02-01-1887 in Vlissingen. Jacoba is overleden op 03-01-1953 in Amsterdam, 66 jaar oud.
(2) trouwde, 67 jaar oud, op 23-11-1956 in Amsterdam met Elisabeth Rosina Vries, 62 jaar oud. Elisabeth is geboren op 30-03-1894 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op 12-11-1962 in Amsterdam, 68 jaar oud.

Kinderen van Johan en Jacoba:
1 Hendrika Johanna Wagener, geboren op 20-11-1913 in Amsterdam.
2 Maatje Wagener, geboren op 20-07-1919 in Amsterdam Volgt VI-s.
3 Jan Wagener, geboren op 21-09-1923 in Amsterdam Volgt VI-t.


V-m Ada Henrietta Jacoba Wagener is geboren op 30-05-1869 in Ngawi (Indonesie), dochter van Johann Hendrik Wagener en Johanna Anna Christina Blotkamp. Ada trouwde, 22 jaar oud, op 14-03-1892 in Semarang (Indonesie) met John Cambell Maccol, 33 jaar oud. John is geboren op 28-02-1859 in Glasgow (Schotland). John is overleden op 23-12-1927 in Bridge of Allen (Schotland), 68 jaar oud.
Beroep:
makelaar in Batavia

V-n Dr. Henri Johan Wagener is geboren op 07-03-1871 in Soerabaija, zoon van Johann Hendrik Wagener en Johanna Anna Christina Blotkamp. Dr. is overleden op 03-05-1939, 68 jaar oud.
Beroep:
gouvenermentsarts te Djocjacarta, hofarts van de Sultan van Djocjacarta, internist te Utrecht
Dr.:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 14-12-1899 in ´s-Gravenhage met Emma Maria de Meijer, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 08-06-1916 in ´s-Gravenhage. Emma is geboren op 26-08-1876 in Baravia, dochter van Adriaan Constant de Meijer en Agathe Marie Schneither. Emma is overleden op 08-06-1961 in Den Dolder, 84 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 12-10-1916 in ´s-Gravenhage met Hermina Reinhardia Cos. Hermina is overleden op 21-06-1964 in ´s-Gravenhage.

Kinderen van Dr. en Emma:
1 Mr. Henri Johan Adriaan Wagener, geboren op 27-02-1901 in Magelang Volgt VI-u.
2 Mr. Jean Jacques Wagener, geboren op 23-03-1902 in Djocjacarta Volgt VI-v.


V-o Johann Hendrik Wagener is geboren in 1873 in Ambarawa (Oost Indië), zoon van Johann Hendrik Wagener en Johanna Anna Christina Blotkamp. Johann trouwde, 27 jaar oud, op 15-11-1900 in Amersfoort met Martina Jacoba Johanna Vos, 31 jaar oud. Martina is geboren in 1869 in Maarsseveen, dochter van Willem Frederik Vos en Jannetje Swemer.

V-p Mr. Gerard Jan Hendrik Wagener is geboren op 28-03-1875 in Salatiga, zoon van Johann Hendrik Wagener en Johanna Anna Christina Blotkamp.
Beroep:
advocaat en procureur te Semerang, wethouder en loco-burgemeester te Zutphen
Mr. trouwde, 29 jaar oud, op 24-11-1904 in Batavia met Johanna Christina Maurer, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 07-10-1883 in Soerabaija, dochter van Louis Maurer en Johanna Catharina Henriette Hojel. Johanna is overleden op 05-05-1959 in Zutphen, 75 jaar oud.

Kinderen van Mr. en Johanna:
1 Johan Gérard Jacques Wagener, geboren op 26-04-1910 in Semarang Volgt VI-w.
2 Henriette Suzanna Elisabeth Wagener, geboren op 03-03-1912 in Semarang Volgt VI-x.

V-q Ir. Jan Hendrik Diederik Wagener is geboren in 06-1877 in Ambawara, zoon van Johann Hendrik Wagener en Johanna Anna Christina Blotkamp.
Beroep:
directeur N.I.G.E.M.
Ir.:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 08-08-1911 met Marie Louise Postma, 33 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 10-03-1920 in ´s-Gravenhage. Marie is geboren op 26-05-1878 in Batavia. Willem één op Java.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 05-05-1922 in Weltevreden met Roelfina Ann Frouwke Wieringa, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: weduwe van Sijbe Algera
Roelfina is geboren op 16-04-1883 in Groningen, dochter van Gerrit Wieringa en Trijntje Niehoff. Roelfina is overleden op 22-12-1951 in Arnhem, 68 jaar oud.

Kinderen van Ir. en Marie:
1 Theodoor Wagener, geboren op 05-07-1914 in Billiton Volgt VI-y.
2 Ir Rudolf Wagener, geboren op 18-01-1918 in Tjandjong Pandan (Billiton) Volgt VI-z.


V-r Wilhelmina Johanna Gerarda Voogt is geboren op 06-06-1886 in Utrecht, erkent bij het huwelijk, dochter van Johan Hendrik Voogt en Cornelia van der Linden. Wilhelmina is overleden op 02-02-1940, 53 jaar oud. Wilhelmina:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 14-12-1904 in Utrecht met Hermanus Greven, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden.
Notitie bij het huwelijk: Erkenning van een kind
Hermanus is geboren in 1886 in Utrecht, zoon van Otto Greven en Geertruida de Vries. Hermanus is overleden in Utrecht.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 04-08-1920 in Utrecht met Hendrik Albertus Heuvelman, 36 jaar oud, nadat zij op 12-12-1932 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op 12-12-1932 in Utrecht. Hendrik is geboren in 1884 in Voorst, zoon van Hendrik Karel Roelof Albert Heuvelman en Betje Terink.
(3) trouwde, minstens 46 jaar oud, na 1932 in Utrecht met Steven van der Pas.

V-s Carolina Frederika Eijbergen is geboren in Helder, dochter van Jean Elie Jacques Eijbergen en Cornelia Judith Blankenstein. Carolina trouwde op 06-04-1921 in Delfzijl met Cornelius Jan Roggenkamp. Cornelius is geboren in Farmsum, zoon van Reurt Willem Roggenkamp en Petronella Sara Hernij.
Beroep:
houthandelaar


V-t Harriët Freezer Eijbergen is geboren op 06-11-1911 in ´s-Gravenhage, dochter van Marinus Levinus Eijbergen en Gerarda Huberta van Lingen. Harriët is overleden op 25-12-1977 in Utrecht, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harriët: Begin december 1977 werd Freezer ineens ziek. Onderzoek wees uit dat zij een hersentumor had. Enkele weken later, in de vroege ochtend van eerste kerstdag , overleed zij in het Diaconessenhuis in Utrecht. In deze stad werd zij vier dagen later onder overweldigende belangstelling gecremeerd.
Beroep:
schrijfster, journaliste en feministe. Ook bekend onder de naam Wilhelmina Vriesendorp-Eybergen en Wilhelmina Wolsak-Eybergen; pseudoniem Harriët Freezer mede-oprichtster van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij (1968), tot haar dood medewerkster was van het maandblad Opzij;
Harriët:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1937 met Maurice Vriesendorp, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 14-03-1955. Maurice is geboren in 1909. Maurice is overleden in 2005, 96 jaar oud.
Beroep:
was werkzaam bij de koopvaardij

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 06-04-1955 met Jan Wolsak.

Kind van Harriët en Maurice:
1 Huberte Vriesendorp.


VI-a Christiaan Anton (Chris) Wagner, zoon van Johann Christiaan Wagner en Anthonia Theodora de Grefte. Christiaan trouwde met Johanna Vogel.

Kinderen van Christiaan en Johanna:
1 Chris Wagner Wagner.
2 Johan Wagner, geboren in Amsterdam.
3 Piet Wagner.
4 Nel Wagner.
5 Ko Wagner.

VI-b Petronella Wagner is geboren in Amsterdam, dochter van Johann Christiaan Wagner en Petronella Bierman. Petronella trouwde met Wim Ternede.

Kinderen van Petronella en Wim:
1 Nel Ternede.
2 Wim Ternede.

VI-c Huberdina Maria Catharina (Dina) Wagner, dochter van Johann Christiaan Wagner en Petronella Bierman. Huberdina trouwde met Pieter Johannes Theodorus Hermans.

Kind van Huberdina en Pieter:
1 Johan Pieter Hermans Volgt VII-a.

VI-d Johanna Elisabeth Wagner is geboren in Amsterdam, dochter van Johann Christiaan Wagner en Petronella Bierman. Johanna trouwde met Bart Stootman.

Kinderen van Johanna en Bart:
1 Gerard Stootman.
2 Truus Stootman Volgt VII-b.
3 Piet Stootman.
4 Jopie Stootman.
5 Jan Stootman.
6 Nellie Stootman.
7 Cathrien Stootman.

VI-e Johannes Marinus Bancras (Jan) Wagner, zoon van Johann Christiaan Wagner en Petronella Bierman. Johannes trouwde met Wilhelmina Gesina Las van Bennekom. Zij is een dochter van Wilhelm Frederik Las van Bennekom en Antonetta Johanna van der Heijden. Wilhelmina is overleden.

Kinderen van Johannes en Wilhelmina:
1 Johannes Marinus Bancras Wagner.
2 Petronella Huberdina Wagner.
3 Gerrit Wagner.
4 Wilhelm Frederik Wagner.
5 Wilhelmina Gesina Wagner.
6 Johannes Wilhelm Wagner.
7 Wilhelmina Gesina Wagner.

VI-f Marinus Christiaan (Rinus) Wagner, zoon van Johann Christiaan Wagner en Petronella Bierman. Marinus trouwde in Amsterdam met Christina Las van Bennekom. Christina is geboren in Amsterdam, dochter van Wilhelm Frederik Las van Bennekom en Antonetta Johanna van der Heijden. Christina is overleden in Amsterdam.

Kinderen van Marinus en Christina:
1 Pancras Petrus Marinus Wagner Volgt VII-c.
2 Wilhelmina Gesina Wagner Volgt VII-d.
3 Marinus Christiaan Wagner Volgt VII-e.

VI-g Alida Petronella (Alie) Wagner, dochter van Johann Christiaan Wagner en Petronella Bierman. Alida trouwde met Petrus (Piet) Langkemper. Hij is een zoon van Hubertus Mari Coenradus (Bertus) Langkemper en Elegina Maria Verschuren.

Kinderen van Alida en Petrus:
1 Ben Langkemper Volgt VII-f.
2 Ria Langkemper.
3 Peter Langkemper.

VI-h Elisabeth Maria Margaretha (Bep) Wagner is geboren op 04-11-1895 in Amsterdam, dochter van Johann Christiaan Wagner en Anthonia Theodora de Grefte. Elisabeth is overleden op 10-04-1973 in Noordwijkerhout, 77 jaar oud. Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op 14-02-1923 in Amsterdam met Jozef Anthonius Justinus (Jos) Rigter, 31 jaar oud. Jozef is geboren op 12-08-1891 in Nieuwer Amstel, zoon van Gerardus Bernardus Rigter en Anna Catharina Justina Morshuis. Jozef is overleden op 12-05-1968 in Amstelveen, 76 jaar oud.

Kinderen van Elisabeth en Jozef:
1 Bernardus Jan (Ben) Rigter Volgt VII-g.
2 Gerardus Jozef (Gerard) Rigter, geboren op 27-11-1923 in Amsterdam.
3 Cornelia Elisabeth (Cor) Rigter, geboren op 16-01-1929 in Amsterdam.

VI-i Margaretha Maria (Greet) Wagner is geboren op 08-11-1919 in Amsterdam, dochter van Johann Christiaan Wagner en Petronella Bierman. Margaretha trouwde, 30 jaar oud, op 02-11-1950 in Amsterdam met Hubertus Adolf Petrus (Bertus) Langkemper, 39 jaar oud. Hubertus is geboren op 18-12-1910 in Amsterdam, zoon van Hubertus Mari Coenradus (Bertus) Langkemper en Elegina Maria Verschuren. Hubertus is overleden.

Kind van Margaretha uit onbekende relatie:
1 Werner Johann Wagner, geboren in Monheim (Dld) Volgt VII-h.

VI-j Margaretha Elisabeth Maria Dietz is geboren op 19-10-1907 in Amsterdam, dochter van Jan Dietz en Maria Catriena Hubertina Wagner. Margaretha is overleden in Amsterdam. Margaretha trouwde, 23 jaar oud, op 19-02-1931 in Amsterdam met Rinke Hendriksma, 23 jaar oud. Rinke is geboren op 10-04-1907 in Amsterdam, zoon van Auke Hendriksma en Wietske Kooiker.

Kinderen van Margaretha en Rinke:
1 Auke Hendriksma, geboren in Amsterdam Volgt VII-i.
2 Bep Hendriksma, geboren in Amsterdam.
3 Huberdina Hendriksma, geboren omstreeks 1932 in Amsterdam.
4 Jan Hendriksma, geboren in Amsterdam. Jan is overleden in Amsterdam.
5 Joop Hendriksma, geboren in Amsterdam. Joop is overleden in Amsterdam.
6 Margaretha Hendriksma, geboren in Amsterdam. Margaretha is overleden in Amsterdam (8 jaar oud)Zij is bij een brand om het leven gekomen..
7 Rink Hendriksma, geboren op 01-05-1944 in Amsterdam. Rink is overleden op 22-01-2006 in Amsterdam, 61 jaar oud.
8 Roel Hendriksma, geboren in Amsterdam.
9 Wiesje Hendriksma, geboren in Amsterdam. Wiesje is overleden in Amsterdam.

VI-k Maria Catriena Helena Dietz is geboren op 04-06-1910 in Amsterdam, dochter van Jan Dietz en Maria Catriena Hubertina Wagner. Maria is overleden op 25-03-2000 in Amsterdam, 89 jaar oud. Zij is begraven te Amsterdam, Westgaarde. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 26-08-1936 in Amsterdam met Johannes Anthonius Laagland, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 06-06-1911 in Meppel, zoon van Tjerk Laagland en Hyke Koelmans. Johannes is overleden op 07-10-1995 in Amsterdam, 84 jaar oud. Hij is begraven te Amsterdam, Westgaarde.
Adressen:
Bos en Lommerstraat 154, Amsterdam
Van Hoogendorpstraat 84, Amsterdam

Kinderen van Maria en Johannes:
1 Johannes Theodorus Maria Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-j.
2 Hubertina Hyke Maria Laagland, geboren op 21-01-1939 in Amsterdam Volgt VII-k.
3 Maria Catriena Helena Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-l.
4 Helena Maria Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-m.
5 Antonia Catharina Maria Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-n.
6 Theodorus Leonardus Maria Laagland, geboren op 08-11-1943 in Amsterdam. Hij is gedoopt in Amsterdam. Theodorus is overleden op 18-07-1988 in Amsterdam, 44 jaar oud.
7 Jan Anthonius Maria Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-o.
8 Leonardus Jacobus Maria Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-p.
9 Jacobus Petrus Maria Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-q.
10 Simon Johannes Maria Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-r.
11 Hieke Susanna Maria Laagland, geboren in Amsterdam Volgt VII-s.

VI-l Elisabeth Hubertina Petronella Dietz is geboren op 29-01-1914 in Amsterdam, dochter van Jan Dietz en Maria Catriena Hubertina Wagner. Elisabeth is overleden op 18-11-1987 in Amsterdam, 73 jaar oud. Zij is begraven te Amsterdam, Westgaarde. Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 06-09-1934 in Amsterdam met Anton Arends, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Anton kwam 4 juli 1921 van Den Haag
Anton is geboren op 17-11-1912 in Amsterdam, zoon van Adrianus Jacobus Arends en Geurtje Kruijshoop. Anton is overleden op 28-11-1990 in Amsterdam, 78 jaar oud. Hij is begraven te Amsterdam, Westgaarde.

Kinderen van Elisabeth en Anton:
1 Anthonia Arends, geboren in Amsterdam.
2 Bep Arends, geboren in Amsterdam.
3 Adrianus Jacobus Arends, geboren in Amsterdam.
4 Jan Arends, geboren in Amsterdam.
5 Wim Arends, geboren in Amsterdam.

VI-m Johan Christiaan Simon Dietz is geboren op 08-02-1915 in Amsterdam, zoon van Jan Dietz en Maria Catriena Hubertina Wagner. Johan is overleden in Amsterdam, 53 jaar oud. Hij is begraven op 29-05-1968 te Amsterdam, Nieuwe Ooster Begraafpl.. Johan trouwde in Amsterdam met Riek NN.

Kinderen van Johan en Riek:
1 Leida Dietz, geboren in Amsterdam.
2 Tilly Dietz, geboren in Amsterdam.
3 Miep Dietz, geboren in Amsterdam.
4 Johan Christiaan Simon Dietz, geboren op 23-01-1950 in Amsterdam. Johan is overleden in 1950 in Amsterdam, 0 dagen oud.

VI-n Catharina Dietz is geboren op 09-05-1916 in Amsterdam, dochter van Jan Dietz en Maria Catriena Hubertina Wagner. Catharina is overleden in Zaandam. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 05-11-1937 in Amsterdam met Petrus Christiaan Cornelis (Eibert) van Roemburg, 26 jaar oud. Petrus is geboren op 28-05-1911 in Amsterdam, zoon van Christiaan Cornelis Petrus van Roemburg en Driesje aan ´t Goor.

Petrus is overleden in Heerhugowaard, 62 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1974 te Nieuwe Ooster, Amsterdam.
Beroep:
fabrieksarbeider, cafehouder

Kinderen van Catharina en Petrus:
1 Maria Catriena Hubertina van Roemburg.
2 Trees van Roemburg.
3 Christiaan van Roemburg, geboren in Zaandam.

VI-o Johanna Helena Willemina Wagener is geboren op 06-04-1899 in Rotterdam, dochter van Johannes Leendert Wagener en Willemina Koen. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 04-10-1928 in Amsterdam.Rotterdam? met Jan Willem Stigter, 25 jaar oud. Jan is geboren op 02-04-1903 in Rotterdam, zoon van Willem Stigter en Gerritje Bos.
Beroep:
directeur Müller en Co te Batavia. Procuratiehouder met de titel van directeur bij Müller en Co te Rotterdam

Kind van Johanna en Jan:
1 Cunera Gerda Willemina Johanna Stigter, geboren in Rotterdam.

VI-p Willem Adriaan Wagener is geboren op 14-10-1901 in Rotterdam, zoon van Johannes Leendert Wagener en Willemina Koen. Willem is overleden op 07-11-1968, 67 jaar oud.
Beroep:
schrijver. journalist. Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1927 in Rotterdam met Adriana Jacoba Schilperoort, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 06-07-1905 in Assen.

Kinderen van Willem en Adriana:
1 Johanna Wagener, geboren in Schietbroek Volgt VII-t.
2 Max Wagener, geboren op 16-06-1928 in Rotterdam Volgt VII-u.
3 Irene Wagener, geboren op 17-11-1929 in Rotterdam Volgt VII-v.

VI-q Hendrik Adriaan Johan Wagener is geboren in 1903 in Rotterdam, zoon van Johannes Leendert Wagener en Willemina Koen. Hendrik is overleden in Cheadly Hulme/Cheshire (Engeland).
Beroep:
luitenant bij de Britse Marine
Hendrik:
(1) trouwde met Irene Gibbons.
(2) trouwde met Muriel NN.

VI-r Maria Catharina Wagener is geboren op 28-04-1907 in Rotterdam, dochter van Johannes Leendert Wagener en Willemina Koen. Maria is overleden op 03-01-2000 in Rotterdam, 92 jaar oud. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 17-06-1938 in Hillegersberg met Cornelis Kalt, 51 jaar oud. Cornelis is geboren op 22-05-1887 in Groningen. Cornelis is overleden op 24-12-1957 in Rotterdam, 70 jaar oud.

Kind van Maria en Cornelis:
1 Maria Kalt, geboren in Rotterdam.

VI-s Maatje Wagener is geboren op 20-07-1919 in Amsterdam, dochter van Johan Marinus Wagener en Jacoba Schier. Maatje trouwde, 20 jaar oud, op 08-11-1939 in Amsterdam met R van de Ende.

VI-t Jan Wagener is geboren op 21-09-1923 in Amsterdam, zoon van Johan Marinus Wagener en Jacoba Schier. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 31-07-1947 in Utrecht met P.C. Dor.

VI-u Mr. Henri Johan Adriaan Wagener is geboren op 27-02-1901 in Magelang, zoon van Dr. Henri Johan Wagener en Emma Maria de Meijer. Mr. is overleden op 05-12-1969 in ´s-Gravenhage, 68 jaar oud.
Beroep:
oud agent der B.P.M.
Mr. trouwde, 31 jaar oud, op 21-02-1933 in ´s-Gravenhage met Elisabeth Cornelia Maria van Kempen, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op 28-12-1904 in Lubak Pakam (Sumatra), dochter van Carel Joseph Kempen en Maria Cornelia van Kempen?.

Kinderen van Mr. en Elisabeth:
1 Mr Johan Hendrik Adriaan Wagener, geboren in Batavia Volgt VII-w.
2 Drs. Henri Carel Johan Wagener, geboren op 24-11-1933 in Djember Volgt VII-x.

VI-v Mr. Jean Jacques Wagener is geboren op 23-03-1902 in Djocjacarta, zoon van Dr. Henri Johan Wagener en Emma Maria de Meijer. Mr. is overleden op 03-05-1957 in Klagenfurth, 55 jaar oud. Mr.:
(1) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 1939 met Marianne Hartlieb.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 22-02-1939 met NN van Gils.

VI-w Johan Gérard Jacques Wagener is geboren op 26-04-1910 in Semarang, zoon van Mr. Gerard Jan Hendrik Wagener en Johanna Christina Maurer.
Beroep:
agent der Javasche Bank
Johan trouwde, 42 jaar oud, op 02-07-1952 in Zutphen?Malang met Maria Sophia Schillemans, 43 jaar oud. Maria is geboren op 07-05-1909 in Zutphen. Maria is overleden op 09-05-1976 in Almen, 67 jaar oud.

VI-x Henriette Suzanna Elisabeth Wagener is geboren op 03-03-1912 in Semarang, dochter van Mr. Gerard Jan Hendrik Wagener en Johanna Christina Maurer. Henriette trouwde, 32 jaar oud, op 30-01-1945 met Cornelis Jacob Hemmes, 35 jaar oud. Cornelis is geboren op 18-08-1909 in Hoogeveen, zoon van Hendrik Hemmes en Antje Bekkering.
Beroep:
directeur van een papierfabriek

VI-y Theodoor Wagener is geboren op 05-07-1914 in Billiton, zoon van Ir. Jan Hendrik Diederik Wagener en Marie Louise Postma. Theodoor is overleden op 17-09-1944 in Amersfoort, 30 jaar oud.
Beroep:
tandarts
Theodoor trouwde, 28 jaar oud, op 03-07-1943 in Amersfoort met Gerharda Ilse Lusink, 33 jaar oud. Gerharda is geboren op 30-12-1909 in Gildehaus.

VI-z Ir Rudolf Wagener is geboren op 18-01-1918 in Tjandjong Pandan (Billiton), zoon van Ir. Jan Hendrik Diederik Wagener en Marie Louise Postma.
Beroep:
chem. diplom. ing., ing. bij de Algemene Kunstzijdeunie te Arnhem
Ir trouwde, 28 jaar oud,op 07-05-1946 in ´s-Gravenhage met Maria Cornellia Charlothe Hartman, 32 jaar oud. Maria is geboren op 28-09-1913 in ´s-Gravenhage, dochter van Ir. Elisa Cornelis Unico Hartman en Anna Catharina Adriana Maas Geesteranus.

Kinderen van Ir en Maria:
1 Adriana Wagener, geboren in Arnhem Volgt VII-y.
2 Jan Wagener, geboren in Arnhem Volgt VII-z.

VII-a Johan Pieter Hermans, zoon van Pieter Johannes Theodorus Hermans en Huberdina Maria Catharina (Dina) Wagner. Johan begon een relatie met Alida Maria Anthonia Kuipers.

Kind van Johan en Alida:
1 Nicoline Hermans Volgt VIII-a.

VII-b Truus Stootman, dochter van Bart Stootman en Johanna Elisabeth Wagner. Truus begon een relatie met Daan Terweijde.

VII-c Pancras Petrus Marinus Wagner, zoon van Marinus Christiaan (Rinus) Wagner en Christina Las van Bennekom. Pancras trouwde met Ingrid Karla Gerbers. Ingrid is geboren in Hamburg (Dld).

VII-d Wilhelmina Gesina Wagner, dochter van Marinus Christiaan (Rinus) Wagner en Christina Las van Bennekom. Wilhelmina trouwde in Amsterdam met Alexander Willem Frederik Nicolaas Bouhuijs. Alexander is geboren in Amsterdam. Alexander is overleden in Amsterdam.

VII-e Marinus Christiaan Wagner, zoon van Marinus Christiaan (Rinus) Wagner en Christina Las van Bennekom. Marinus trouwde in Amsterdam met Clasina Elisabet Oosterhuis. Clasina is geboren in Amsterdam.

VII-f Ben Langkemper, zoon van Petrus (Piet) Langkemper en Alida Petronella (Alie) Wagner. Ben trouwde met Greet de Vries.

Kind van Ben en Greet:
1 Carita Langkemper Volgt VIII-b.

VII-g Bernardus Jan (Ben) Rigter, zoon van Jozef Anthonius Justinus (Jos) Rigter en Elisabeth Maria Margaretha (Bep) Wagner. Bernardus begon een relatie met Thelma Zondag. Zij is een dochter van Anton Zondag en Elvira Bangert-Rijke.

Kind van Bernardus en Thelma:
1 Rigter.

VII-h Werner Johann Wagner is geboren in Monheim (Dld), zoon van Margaretha Maria (Greet) Wagner. Werner trouwde in Amsterdam met Lidwina Maria Gerarda Copier Lidwina is geboren in Amsterdam, dochter van Adrianus Johannes Copier en Gerarda Maria Ceelie.

Kinderen van Werner en Lidwina:
1 Oscar Johann Wagner, geboren in Schagen Volgt VIII-c.
2 Astrid Gerarda Wagner Volgt VIII-d.

VII-i Auke Hendriksma is geboren in Amsterdam, zoon van Rinke Hendriksma en Margaretha Elisabeth Maria Dietz. Auke trouwde met Anna Lenos. Zij is een dochter van Pieter Lenos en Aaltje Mink.
Beroep:
Stamvader Anna Lenos: Bernard Von Denne, 1570 - Osnabruck

Kinderen van Auke en Anna:
1 Carolina Hendriksma Volgt VIII-e.
2 Tanja Hendriksma.
3 Linda Hendriksma, geboren in Amsterdam Volgt VIII-f.

VII-j Johannes Theodorus Maria Laagland is geboren in Amsterdam, zoon van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz.
Onbekend:
geëmigreerd naar Nieuw Zeeland
Johannes trouwde met Anneke Pijnacker.

Kinderen van Johannes en Anneke:
1 Hans Laagland.
2 Sara Laagland.
3 Martin Laagland.

VII-k Hubertina Hyke Maria Laagland is geboren op 21-01-1939 in Amsterdam, dochter van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz.

Hubertina trouwde, 37 jaar oud, op 02-07-1976 in Amsterdam met Cornelis Volker, 39 jaar oud. Cornelis is geboren op 04-01-1937 in Delft, zoon van Pieter Cornelis Ir. Volker en Cornelia Johanna Pieternella Meeuse.

Kind van Hubertina en Cornelis:
1 Sebastiaan Pieter Johan Volker, geboren in Rotterdam.

VII-l Maria Catriena Helena Laagland is geboren in Amsterdam, dochter van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz. Maria trouwde met Eduard Zijlstra.

Kinderen van Maria en Eduard:
1 Colette Zijlstra, geboren in Amsterdam.
2 Manon Zijlstra, geboren in Amsterdam.
3 Eduard Zijlstra, geboren in Amsterdam.

VII-m Helena Maria Laagland is geboren in Amsterdam, dochter van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz. Helena trouwde in Amsterdam met Henk Simmer.

Kinderen van Helena en Henk:
1 Martijn Simmer.
2 Vincent Simmer, geboren in Hoofddorp.

VII-n Antonia Catharina Maria Laagland is geboren in Amsterdam, dochter van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz. Antonia:
(1) trouwde in Amsterdam met Hans Blancke. Het huwelijk werd ontbonden. Hans is geboren in Amsterdam.
(2) trouwde met Jan Groot.

Kinderen van Antonia en Hans:
1 Hans Blancke, geboren in Amsterdam.
2 Conny Blancke, geboren in Amsterdam.
3 Angelique Blancke, geboren in Amsterdam.


VII-o Jan Anthonius Maria Laagland is geboren in Amsterdam, zoon van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz. Jan trouwde in Amsterdam met Anne Maria (Annemieke) Klaassen Anne is geboren in Rotterdam, dochter van Petrus Martinus Klaassen en Maria Hermina Mellaart.

Kinderen van Jan en Anne:
1 Mark Jaap Alwin Laagland, geboren in Amsterdam.
2 Marieke Thelma Saskia Laagland, geboren in Amsterdam.

VII-p Leonardus Jacobus Maria Laagland is geboren in Amsterdam, zoon van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz.
Onbekend:
geëmigreerd naar Nieuw Zeeland
Leonardus trouwde met Henny Roekens.

Kinderen van Leonardus en Henny:
1 Dylan Laagland, geboren in New Zealand.
2 Mike Laagland.

VII-q Jacobus Petrus Maria Laagland is geboren in Amsterdam, zoon van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz. Jacobus trouwde in Amsterdam met Olga Hagenaar.

Kind van Jacobus en Olga:
1 Gabriël Laagland, geboren in Amsterdam.

VII-r Simon Johannes Maria Laagland is geboren in Amsterdam, zoon van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz. Simon trouwde in Amsterdam met Meta Schokker. Meta is geboren in Amsterdam.

Kind van Simon en Meta:
1 Edwin Laagland, geboren in Amsterdam.

VII-s Hieke Susanna Maria Laagland is geboren in Amsterdam, dochter van Johannes Anthonius Laagland en Maria Catriena Helena Dietz. Hieke trouwde met Patrich Bricout. Het huwelijk werd ontbonden.

Kinderen van Hieke en Patrich:
1 Bricout.
2 Claire Bricout.
3 Veronique Bricout.

VII-t Johanna Wagener is geboren in Schietbroek, dochter van Willem Adriaan Wagener en Adriana Jacoba Schilperoort. Johanna trouwde met Giovanni Battista Saglia.
Beroep:
hoofdonderwijzer te Malcesine

Kinderen van Johanna en Giovanni:
1 Davy Saglia.
2 Djanga Saglia.
3 Nico Saglia.

VII-u Max Wagener is geboren op 16-06-1928 in Rotterdam, zoon van Willem Adriaan Wagener en Adriana Jacoba Schilperoort. Max is overleden op 01-11-1996 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Beroep:
acteur. regisseur, theaterdeskundige, journalist, directeur en zakelijk leider Felix Meritis is medeoprichter van de Max Wagener Stichting De Max Wagener Stichting houdt zich bezig met het presenteren van voorstellingen, het informeren van publiek en kunstenaars, het opzetten van trainingsprogramma´s en het bevorderen van de mobiliteit van kunstenaars engezelschappen tussen Oost- en West europa.
Max:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 04-01-1950 met Helena Biemond.
(2) trouwde met Helena Biemond Helena is geboren op 28-12-1924 in Schelluinen. Helena is overleden op 10-12-1998 in Purmerend, 73 jaar oud.
(3) trouwde in Leidschendam met Antoinette de Boer Antoinette is geboren in Amsterdam.
(4) trouwde in Rotterdam met Maria Frederica Vos, Drs. Sociologie in Venlo/Blerick (R.K.), dochter van Eugenius Johannes Stephanus Marie Vos, Huisarts en Jacoba Susanna Schuddeboom. Maria is overleden op 01-11-1996 in Rotterdam, 61 jaar oud.
Beroep:
Drs. Sociologie

Kinderen van Max en Helena:
1 Gordon Wagener, geboren in ´s-Gravenhage. Gordon is overleden op 02-03-1981 in ´s-Gravenhage
Beroep:
marinier
2 Volcmar Wagener, geboren in ´s-Gravenhage Volgt VIII-g.
Kinderen van Max en Antoinette:
1 Alexander Wagener, geboren in Leidschendam Volgt VIII-h.
2 Jan Willem Wagener, geboren in Leidschendam Volgt VIII-i.
3 Erik Wagener, geboren in Leidschendam Volgt VIII-j.
4 Marieke Wagener, geboren in Leidschendam Volgt VIII-k.
5 Liesbeth Wagener, geboren in Leidschendam.
Beroep:
ambtenaar


VII-v Irene Wagener is geboren op 17-11-1929 in Rotterdam, dochter van Willem Adriaan Wagener en Adriana Jacoba Schilperoort. Irene is overleden op 11-07-1990, 60 jaar oud. Irene trouwde met Waldemar Nods.
Beroep:

Kinderen van Irene en Waldemar:
1 Hella Nods.
2 Ludo Nods, geboren in tweeling met Myra.
3 Max Nods.
4 Myra Nods, geboren in tweeling met Ludo.
5 Remco Nods.

VII-w Mr Johan Hendrik Adriaan Wagener is geboren in Batavia, zoon van Mr. Henri Johan Adriaan Wagener en Elisabeth Cornelia Maria van Kempen.
Beroep:
notaris
Mr trouwde met Mireille Cecilla Anna Lutz. Mireille is geboren in Amsterdam, dochter van Lucas Jacobus Lutz en Johanna Bela Brandon.
Beroep:
Haar vader Lucas Jacobus is de broer van Ton en Pieter Lutz. Vader van Joris Lutz. Nederlands acteur. Herenstraat 10, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer en Ja zuster, nee zuster en vele anderen (Zonen Peter, Wouter, Joris
Dochters 2)

VII-x Drs. Henri Carel Johan Wagener is geboren in Djember, zoon van Mr. Henri Johan Adriaan Wagener en Elisabeth Cornelia Maria van Kempen.
Beroep:
N.W. Sociologisch Drs
Drs. trouwde in ´s-Gravenhage met Yolanda Maria Angelica Dony Yolanda is geboren in ´s-Gravenhage, dochter van Franciscus Lucien Marie Dony en Maria Eduara van Lanschot.

Kinderen van Drs. en Yolanda:
1 Gioa Maria Yolanda Wagener, geboren in Londen (westminster).
2 Henri Jonathan Adriaan Wagener, geboren in Djocjacarta.

VII-y Adriana Wagener is geboren in Arnhem, dochter van Ir Rudolf Wagener en Maria Cornellia Charlothe Hartman. Adriana begon een relatie met John Elfers.

VII-z Jan Wagener is geboren in Arnhem, zoon van Ir Rudolf Wagener en Maria Cornellia Charlothe Hartman.
Beroep:
arts
Jan trouwde met Saskia Antheunissen.

VIII-a Nicoline Hermans, dochter van Johan Pieter Hermans en Alida Maria Anthonia Kuipers. Nicoline begon een relatie met Anthonius Petrus (Ton) Zitvast.

VIII-b Carita Langkemper, dochter van Ben Langkemper en Greet de Vries. Carita trouwde met Herbert Langkemper (Kockskämper).

Kind van Carita en Herbert:
1 Simon Langkemper.

VIII-c Oscar Johann Wagner is geboren in Schagen, zoon van Werner Johann Wagner en Lidwina Maria Gerarda Copier. Oscar trouwde met Karin Pronk. Karin is geboren in Den Helder.

VIII-d Astrid Gerarda Wagner, dochter van Werner Johann Wagner en Lidwina Maria Gerarda Copier. Astrid trouwde met Cirino Polizzi.

VIII-e Carolina Hendriksma, dochter van Auke Hendriksma en Anna Lenos. Carolina trouwde met Michel Castaing.

Kinderen van Carolina en Michel:
1 Etienne Castaing.
2 Ferry Auke Castaing.

VIII-f Linda Hendriksma is geboren in Amsterdam, dochter van Auke Hendriksma en Anna Lenos. Linda trouwde met Michel Makkinje Michel is geboren in Bussum, zoon van Aalbert Makkinje en Hermien Tiel.
Beroep:
Aannemer

Kinderen van Linda en Michel:
1 Melanie Makkinje.
2 Mitchel Leon Makkinje.

VIII-g Volcmar Wagener is geboren in ´s-Gravenhage, zoon van Max Wagener en Helena Biemond.
Beroep:
direct marketer
Volcmar trouwde, in Oud Zuylen (gemeente Maarsen) met Margit Pandelitschka Margit is geboren in Voorburg.

Kinderen van Volcmar en Margit:
1 Luka Wagener, geboren in Amstelveen.
2 Novar Wagener, in Amstelveen.
3 Trevor Wagener, geboren in Almere.

VIII-h Alexander Wagener is geboren in Leidschendam, zoon van Max Wagener en Antoinette de Boer.
Beroep:
jeugdhulpverlener, journalist
Alexander begon een relatie met Wies Bouwman. Wies is geboren in Honselersdijk.

Kinderen van Alexander en Wies:
1 Winnie Wagener, geboren in ´s-Gravenhage.
2 Ben Wagener, geboren in ´s-Gravenhage.

VIII-i Jan Willem Wagener is geboren in Leidschendam, zoon van Max Wagener en Antoinette de Boer.
Beroep:
ambtenaar ministerie van justitie
Jan trouwde met Astrid van Manen. Astrid is geboren in ´s-Gravenhage.

Kinderen van Jan en Astrid:
1 Marlies Wagener, geboren in Leidschendam.
2 Ilona Wagener, geboren in Leidschendam.

VIII-j Erik Wagener is geboren in Leidschendam, zoon van Max Wagener en Antoinette de Boer.
Beroep:
ambtenaar gemeente Rotterdam
Erik trouwde met Julika Vermolen. Julika is geboren in Hilversum.

Kinderen van Erik en Julika:
1 Max Ole Wagener, geboren
2 Loet Jelle Wagener

VIII-k Marieke Wagener is geboren in Leidschendam, dochter van Max Wagener en Antoinette de Boer. Marieke trouwde met Jos Smiers. Jos is geboren in Alkmaar.
Beroep:
projectmanager

Kinderen van Marieke en Jos:
1 Gijs Smiers, geboren in Utrecht. Utrecht
2 Floortje Gina Smiers, geboren in Utrecht.
3 Bikkel Smiers, geboren in Utrecht. Utrecht


Namenindex

TOP


Vries, Greet de
Antheunissen, Saskia
Arends, Adrianus Jacobus
Arends, Adrianus Jacobus
Arends, Anthonia
Arends, Anton
Arends, Bep
Arends, Jan
Arends, Wim
Bangert-Rijke, Elvira
Bekkering, Antje
Bennekom, Christina Las van
Bennekom, Wilhelm Frederik Las van
Bennekom, Wilhelmina Gesina Las van
Beukers, Catharina Maria
Beukers, NN
Biemond, Helena
Biemond, Helena
Bierman, Bancras Petrus
Bierman, Petronella
Blancke, Angelique
Blancke, Conny
Blancke, Hans
Blancke, Hans
Blankenstein, Carel Frederik
Blankenstein, Cornelia Judith
Blijleven, Lamberta
Blijleven, Willem
Blotkamp, H.
Blotkamp, Johanna Anna Christina
Boer, Antoinette de
Bos, Gerrit
Bos, Gerrit
Bos, Gerritje
Botzen, Alida
Botzen, Bernardus
Bouhuijs, Alexander Willem Frederik Nicolaas
Bouwman, Wies
Bovy, Maria Catharina
Brandon, Johanna Bela
Bricout,
Bricout, Claire
Bricout, Patrich
Bricout, Veronique
Brouwer, Lena
Bruys, Anna Magdalena
Caro, Nicolaas Martinus
Caro, Willem
Castaing, Etienne
Castaing, Ferry Auke
Castaing, Michel
Ceelie, Gerarda Maria
Chivat, Dina Johanna
Copier, Adrianus Johannes
Copier, Lidwina Maria Gerarda
Cos, Hermina Reinhardia
Cruijs, Anna Magdelin
Dankelmeier, Anna Maria Elisabeth
Dickmann, Anna Sybilla
Dickmann, NN
Dietz, Catharina
Dietz, Elisabeth Hubertina Petronella
Dietz, Jan
Dietz, Johan Christiaan Simon
Dietz, Johan Christiaan Simon
Dietz, Leendert
Dietz, Leida
Dietz, Leonardus Johannes Marinus
Dietz, Margaretha Elisabeth Maria
Dietz, Maria Catriena Helena
Dietz, Miep
Dietz, Tilly
Donkers, Catharina
Dony, Franciscus Lucien Marie
Dony, Yolanda Maria Angelica
Dor, P.C.
Dura, Wilhelmina van
Ebing, Elisabeth Alida
Ebing, Evert
Eijbergen, Carolina Frederika
Eijbergen, Charles Henri Theophile Johannes
Eijbergen, Dina Christina Frederica
Eijbergen, Frederika Maria Levina
Eijbergen, Harriët Freezer
Eijbergen, Jean Elie Jacques
Eijbergen, Jean Elie Jacques
Eijbergen, Jeanne Elise Jacqueline
Eijbergen, Julia Johanna Pauline
Eijbergen, Marinus Levinus
Elfers, John
Ende, R van de
Esser, Agnes
Eybergen, Abraham
Flegelskamp, Joannes ? Wilhelm
Flegelskamp, Maria Louise
Freling, Christina Frederika
Freling, Hendrik Georg
Freling, Johannes
Freling, Johannes Marinus
Freling, Johannes Marinus
Freling, Maria Susanna
Freling, Nelia
Freling, Pieternelle
Galen van, NN
Gerbers, Ingrid Karla
Gibbons, Irene
Gils, Elisabeth Alida van
Gils, Gerrit Jacobus van
Gils, Karel Willem van
Gils, Karel Willem van Gils
Gils, NN van
Goor, Driesje aan ´t
Grefte, Anthonia Theodora de
Grefte, Anthonius de
Greven, Hermanus
Greven, Otto
Groesbeek, Judith
Groot, Jan
Haarmans, Grietje
Hagenaar, Olga
Haije, Jan Christiaan
Haije, Johannes Gerrit
Hartlieb, Marianne
Hartman, Ir. Elisa Cornelis Unico
Hartman, Maria Cornellia Charlothe
Heijden, Antonetta Johanna van der
Hemmes, Cornelis Jacob
Hemmes, Hendrik
Hendriksma, Auke
Hendriksma, Auke
Hendriksma, Bep
Hendriksma, Carolina
Hendriksma, Huberdina
Hendriksma, Jan
Hendriksma, Joop
Hendriksma, Linda
Hendriksma, Margaretha
Hendriksma, Rink
Hendriksma, Rinke
Hendriksma, Roel
Hendriksma, Tanja
Hendriksma, Wiesje
Hengel, Rijkje van de
Hermans, Johan Pieter
Hermans, Nicoline
Hermans, Pieter Johannes Theodorus
Hernij, Petronella Sara
Heuvelman, Hendrik Albertus
Heuvelman, Hendrik Karel Roelof Albert
Hojel, Johanna Catharina Henriette
Holtgreve, Anna
Holtgreve, Johannes Hendrik
Hompers, Elisabeth
Huswout, Annaatje
Ingen, Jan van
Ingen, Jan van
Ingen, Jannigje Elizabeth van
Ir. Volker, Pieter Cornelis
Jong, Maria Elisabeth de
Jong, Pieter de
Kalt, Cornelis
Kalt, Maria
Kempen, Carel Joseph
Kempen, Elisabeth Cornelia Maria van
Kempen ?, Maria Cornelia van
Klaassen, Anne Maria (Annemieke)
Klaassen, Petrus Martinus
Klaassens, Katrina
Klijnhorst, Gerarda Clasina
Koelmans, Hyke
Koen, Willemina
Kooiker, Wietske
Kruijshoop, Geurtje
Kuipers, Alida Maria Anthonia
Küpper, Gerhard Heinrich
Küppers, Margaretha
Laagland, Antonia Catharina Maria
Laagland, Dylan
Laagland, Edwin
Laagland, Gabriël
Laagland, Hans
Laagland, Helena Maria
Laagland, Hieke Susanna Maria
Laagland, Hubertina Hyke Maria
Laagland, Jacobus Petrus Maria
Laagland, Jan Anthonius Maria
Laagland, Johannes Anthonius
Laagland, Johannes Theodorus Maria
Laagland, Leonardus Jacobus Maria
Laagland, Maria Catriena Helena
Laagland, Marieke Thelma Saskia
Laagland, Mark Jaap Alwin
Laagland, Martin
Laagland, Mike
Laagland, Sara
Laagland, Simon Johannes Maria
Laagland, Theodorus Leonardus Maria
Laagland, Tjerk
Lammers, Margaretha
Lange, Gijsbertus de
Lange, Maria Levina de
Langeveld, Anthonius Hendricus Wilhelmus
Langeveld, Johannes Hendrik
Langkemper, Ben
Langkemper, Carita
Langkemper, Hubertus Adolf Petrus (Bertus)
Langkemper, Hubertus Mari Coenradus (Bertus)
Langkemper, Peter
Langkemper, Petrus (Piet)
Langkemper, Ria
Langkemper, Simon
Langkemper (Kockskämper), Herbert
Lanschot, Maria Eduara van
Lauff,
Lenos, Anna
Lenos, Pieter
Linden, Cornelia van der
Linden, Gerrit van der
Ling, Geertruida Adriana
Lingen, Gerarda Huberta van
Lingen, Jannes van
Lingen, Johanna Jacoba van der
Lonbar, Julie Louise Jacqueline
Lusink, Gerharda Ilse
Lutz, Lucas Jacobus
Lutz, Mireille Cecilla Anna
Maas Geesteranus, Anna Catharina Adriana
Maccol, John Cambell
Makkinje, Aalbert
Makkinje, Melanie
Makkinje, Michel
Makkinje, Mitchel Leon
Manen, Astrid van
Maters, Cateau
Maurer, Johanna Christina
Maurer, Louis
Meeuse, Cornelia Johanna Pieternella
Meijer, Adriaan Constant de
Meijer, Emma Maria de
Mellaart, Maria Hermina
Merkestijn, Catharina Clara Antoinetta van
Mink, Aaltje
Morshuis, Anna Catharina Justina
Niehoff, Trijntje
NN,
NN,
NN,
NN, Muriel
NN, Riek
Nods, Hella
Nods, Ludo
Nods, Max
Nods, Myra
Nods, Remco
Nods, Waldemar
Onstein, Hendrik Willem
Onstein, Hermina Elizabeth
Oosterhuis, Clasina Elisabet
Os, Jannigje van
Palm, Aart Lodewijk
Palm, Jeanne
Palm, Willem Adriaan
Palm, Willem Adriaan
Pandelitschka, Margit
Pas, Steven van der
Peelen, Margaretha Bernardina
Pfeiffer, Johann Michel
Pijnacker, Anneke
Pilaar, Johanna Maria
Plompe, Dirkje
Pol, Mathijs van der
Pol, Roelof van der
Polizzi, Cirino
Postma, Marie Louise
Pronk, Karin
Raaphorst, Alida
Rigter,
Rigter, Bernardus Jan (Ben)
Rigter, Cornelia Elisabeth (Cor)
Rigter, Gerardus Bernardus
Rigter, Gerardus Jozef (Gerard)
Rigter, Jozef Anthonius Justinus (Jos)
Roekens, Henny
Roemburg, Christiaan Cornelis Petrus van
Roemburg, Christiaan van
Roemburg, Maria Catriena Hubertina van
Roemburg, Petrus Christiaan Cornelis (Eibert) van
Roemburg, Trees van
Roggenkamp, Cornelius Jan
Roggenkamp, Reurt Willem
Ruyen, A.B. van
Saglia, Davy
Saglia, Djanga
Saglia, Giovanni Battista
Saglia, Nico
Schier, Jacoba
Schillemans, Maria Sophia
Schilperoort, Adriana Jacoba
Schneither, Agathe Marie
Schokker, Meta
Schraa, Derk
Schraa, Margaretha
Schuddeboom, Jacoba Susanna
Schuurman, Anna Lucretia
Simmer, Henk
Simmer, Martijn
Simmer, Vincent
Smiers, Bikkel
Smiers, Floortje Gina
Smiers, Gijs
Smiers, Jos
Smit, Gerrit Jan
Smit, Margaretha
Smit, NN
Snijders, Cornelia Johanna Wilhelmina
Spiegelberg, Gerrit
Spiegelberg, Jenneken
Spijker, Catharina
Stigter, Cunera Gerda Willemina Johanna
Stigter, Jan Willem
Stigter, Willem
Stootman, Bart
Stootman, Cathrien
Stootman, Gerard
Stootman, Jan
Stootman, Jopie
Stootman, Nellie
Stootman, Piet
Stootman, Truus
Stramrood, Anna Maria Frederika
Swemer, Jannetje
Teeckelenburgh, Jaqueline Johanna van
Terink, Betje
Ternede, Nel
Ternede, Wim
Ternede, Wim
Terweijde, Daan
Teunissen, Adriana
Teunissen, Adriana
Tiel, Hermien
Traanberg, Johan
Trippelaar, Elisabeth
Vermolen, Julika
Verschuren, Elegina Maria
Vogel, Johanna
Volker, Cornelis
Volker, Sebastiaan Pieter Johan
Voogt, Hendrik
Voogt, Jan
Voogt, Johan Hendrik
Voogt, Wilhelmina Johanna Gerarda
Vos, Martina Jacoba Johanna
Vos, Willem Frederik
Vos, Drs. Sociologie, Maria Frederica
Vos, Huisarts, Eugenius Johannes Stephanus Marie
Vries, Elisabeth Rosina
Vries, Geertruida de
Vriesendorp, Huberte
Vriesendorp, Maurice
Wagener, Ada Henrietta Jacoba
Wagener, Adriana
Wagener, Alexander
Wagener, Alida Hendrika Wagener
Wagener, Anna Elisabeth
Wagener, Anna Elisabeth
Wagener, Anna Lucretia
Wagener, Ben
Wagener, Bernardus Johannes
Wagener, Carel Alexander
Wagener, Carel Alexander
Wagener, Catharina
Wagener, Christiaan
Wagener, Christiaan
Wagener, Christiaan Alexander
Wagener, Christiaan Hendrik Johannes
Wagener, Christiaan P.
Wagener, Dr. Henri Johan
Wagener, Drs. Henri Carel Johan
Wagener, Elisabeth
Wagener, Elisabeth Carolina
Wagener, Erik
Wagener, Eugénie
Wagener, Eva Christina
Wagener, Gioa Maria Yolanda
Wagener, Gordon
Wagener, Hendrik Adriaan Johan
Wagener, Hendrika Johanna
Wagener, Henri Jonathan Adriaan
Wagener, Henriette Suzanna Elisabeth
Wagener, Ilona
Wagener, Ir Rudolf
Wagener, Ir. Jan Hendrik Diederik
Wagener, Irene
Wagener, Jan
Wagener, Jan
Wagener, Jan Willem
Wagener, Johan Gérard Jacques
Wagener, Johan Marinus
Wagener, Johann Hendrik
Wagener, Johann Hendrik
Wagener, Johann Hendrik
Wagener, Johann Hendrik
Wagener, Johanna
Wagener, Johanna Helena
Wagener, Johanna Helena
Wagener, Johanna Helena Willemina
Wagener, Johannes Hendrik Christiaan
Wagener, Johannes Leendert
Wagener, Liesbeth
Wagener, Loet Jelle
Wagener, Luka
Wagener, Maatje
Wagener, Maria Catharina
Wagener, Maria Elisabeth
Wagener, Maria Wilhelmina
Wagener, Maria Wilhelmina
Wagener, Marieke
Wagener, Marinus Susander
Wagener, Marinus Susander
Wagener, Marlies
Wagener, Max
Wagener, Max Ole
Wagener, Mr Johan Hendrik Adriaan
Wagener, Mr. Gerard Jan Hendrik
Wagener, Mr. Henri Johan Adriaan
Wagener, Mr. Jean Jacques
Wagener, Novar
Wagener, Regina Christina Louise
Wagener, Theodoor
Wagener, Trevor
Wagener, Volcmar
Wagener, Willem Adriaan
Wagener, Winnie
Wagner, Adriana Theodora
Wagner, Alida Petronella (Alie)
Wagner, Andreas Jacob
Wagner, Anna Carolina
Wagner, Astrid Gerarda
Wagner, Bancras Petrus Marinus
Wagner, Bancras Petrus Marinus (Bank)
Wagner, Catrina Louise
Wagner, Chris Wagner
Wagner, Christiaan
Wagner, Christiaan Anton (Chris)
Wagner, Christian Friedrich
Wagner, Christina
Wagner, Christina Wilhelmina Carolina Rosina
Wagner, Cornelia Anthonia Josephine (Cor)
Wagner, Dina Christina Frederika
Wagner, Elisabeth Maria Margaretha (Bep)
Wagner, Eva Christina
Wagner, Everardus Arnoldus
Wagner, Georg Friedrich Wennemaer
Wagner, Gerrit
Wagner, Gustaaf Johan
Wagner, Gustaaf Wilhelm
Wagner, Heinrich Wilhelm
Wagner, Huberdina Maria Catharina (Dina)
Wagner, Hubertus Laurens
Wagner, Jan
Wagner, Jansje
Wagner, Johan
Wagner, Johan Heinrich
Wagner, Johan Hendrik
Wagner, Johann
Wagner, Johann Christiaan
Wagner, Johann Christian
Wagner, Johann Friedrich
Wagner, Johann Heinrich
Wagner, Johann Heinrich
Wagner, Johann Heinrich
Wagner, Johann Heinrich
Wagner, Johann Wilhelm
Wagner, Johanna Elisabeth
Wagner, Johanna Elisabeth
Wagner, Johannes Marinus Bancras
Wagner, Johannes Marinus Bancras (Jan)
Wagner, Johannes Wilhelm
Wagner, Ko
Wagner, Louisa Catharina
Wagner, Magteld Everdina
Wagner, Margaretha Maria (Greet)
Wagner, Maria Alida
Wagner, Maria Catharina
Wagner, Maria Catriena Hubertina
Wagner, Maria Wilhelmina
Wagner, Marinus Christiaan
Wagner, Marinus Christiaan (Rinus)
Wagner, Nel
Wagner, Oscar Johann
Wagner, Pancras Petrus Marinus
Wagner, Petronella
Wagner, Petronella Huberdina
Wagner, Piet
Wagner, Rosina Lowise Christiana
Wagner, Werner Johann
Wagner, Wilhelm
Wagner, Wilhelm Frederik
Wagner, Wilhelmina Gesina
Wagner, Wilhelmina Gesina
Wagner, Wilhelmina Gesina
Ward, Jane
Weckner, Agnes
Weckner, Louis
Weigandin, Maria Eva (Christina)
Westerkamp,
Westerkamp, Elisabeth
Wieringa, Gerrit
Wieringa, Roelfina Ann Frouwke
Wilford, Ann
Wilford, William James
Wissel, Cornelia de
Wolsak, Jan
Xhaflaire, Maria Elisabeth Hubertina
Xhaflaire, Nicolaas Joseph
Zanten, Elisabeth van
Zanten, Hendrik van
Zijlstra, Manon
Zijlstra, Eduard
Zijlstra, Eduard
Zijlstra, Colette
Zitvast, Anthonius Petrus (Ton)
Zondag, Anton
Zondag, Thelma
TOP

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.2 op 02-06-2008 22:46